Met het voorstel van Everard krijgt iedere starter van de overheid een "vergoeding" van 1.000 euro per maand, en dat een jaar lang. De maatregel zou er komen voor iedereen die zijn onderneming start met de steun van een organisatie die startende ondernemingen helpt. Everard meent dat de bevoegdheidsoverdracht naar de gewesten een kans is om steunmaatregelen aan startende ondernemingen te herdenken. Hij verwacht dat zo'n maatregel een gunstig effect zal hebben op onder meer het aantal werklozen. Volgens Trends/Tendances heeft Everard contact met verschillende bevoegde ministers om die nieuwe maatregel voor te stellen. In een reactie op Canal Z geeft minister van Middenstand Sabine Laruelle twee voorwaarden bij dit idee. Ze wijst erop dat er geen overlap mag zijn met bestaande steunmaatregelen, en dat die maatregelen niet mag leiden tot concurrentievervalsing met een ondernemer die het initiatief niet gebruikt. (Belga)

Met het voorstel van Everard krijgt iedere starter van de overheid een "vergoeding" van 1.000 euro per maand, en dat een jaar lang. De maatregel zou er komen voor iedereen die zijn onderneming start met de steun van een organisatie die startende ondernemingen helpt. Everard meent dat de bevoegdheidsoverdracht naar de gewesten een kans is om steunmaatregelen aan startende ondernemingen te herdenken. Hij verwacht dat zo'n maatregel een gunstig effect zal hebben op onder meer het aantal werklozen. Volgens Trends/Tendances heeft Everard contact met verschillende bevoegde ministers om die nieuwe maatregel voor te stellen. In een reactie op Canal Z geeft minister van Middenstand Sabine Laruelle twee voorwaarden bij dit idee. Ze wijst erop dat er geen overlap mag zijn met bestaande steunmaatregelen, en dat die maatregelen niet mag leiden tot concurrentievervalsing met een ondernemer die het initiatief niet gebruikt. (Belga)