Het Europees Hof oordeelde vandaag dat rechtbanken internetproviders kunnen verplichten de toegang tot websites te blokkeren als zij illegaal films, muziek of andere auteursrechtelijk beschermde stukken aanbieden. Aanleiding waren klachten van onder meer een Duits bedrijf met de 'Wickie de Viking'-rechten in portefeuille. De bedrijven pikten het niet dat de website kino.to hun films zonder toestemming aanbood. Op hun verzoek lieten de Oostenrijkse rechtbanken provider UPC Telekabel Wien de toegang tot de website blokkeren voor hun klanten. De provider vond dat niet kunnen. In België worden al websites geblokkeerd. Wie bijvoorbeeld naar de beruchte Zweedse website The Pirate Bay probeert te surfen, stuit op een mededeling waarin staat dat "de website inhoud aanbiedt die door de Belgische wetgeving als illegaal wordt aanzien". In juni liet de FOD Economie nog weten dat 79 internetadressen eindigend op .be en .eu in beslag werden genomen bij een internationale actie tegen websites die namaakproducten verkopen. Volgens de FOD zijn er twee situaties die tot een blokkering kunnen leiden. Ofwel stapt een rechtenhouder of auteur zelf naar de rechter, waarop die laatste de provider kan opleggen de site te blokkeren. Ofwel volgt na onderzoek van de FOD Economie een proces-verbaal dat naar het parket wordt gestuurd. De procureur des Konings kan dan de providers verplichten de nodige maatregelen te treffen om een website ontoegankelijk te maken, luidt het. (Belga)

Het Europees Hof oordeelde vandaag dat rechtbanken internetproviders kunnen verplichten de toegang tot websites te blokkeren als zij illegaal films, muziek of andere auteursrechtelijk beschermde stukken aanbieden. Aanleiding waren klachten van onder meer een Duits bedrijf met de 'Wickie de Viking'-rechten in portefeuille. De bedrijven pikten het niet dat de website kino.to hun films zonder toestemming aanbood. Op hun verzoek lieten de Oostenrijkse rechtbanken provider UPC Telekabel Wien de toegang tot de website blokkeren voor hun klanten. De provider vond dat niet kunnen. In België worden al websites geblokkeerd. Wie bijvoorbeeld naar de beruchte Zweedse website The Pirate Bay probeert te surfen, stuit op een mededeling waarin staat dat "de website inhoud aanbiedt die door de Belgische wetgeving als illegaal wordt aanzien". In juni liet de FOD Economie nog weten dat 79 internetadressen eindigend op .be en .eu in beslag werden genomen bij een internationale actie tegen websites die namaakproducten verkopen. Volgens de FOD zijn er twee situaties die tot een blokkering kunnen leiden. Ofwel stapt een rechtenhouder of auteur zelf naar de rechter, waarop die laatste de provider kan opleggen de site te blokkeren. Ofwel volgt na onderzoek van de FOD Economie een proces-verbaal dat naar het parket wordt gestuurd. De procureur des Konings kan dan de providers verplichten de nodige maatregelen te treffen om een website ontoegankelijk te maken, luidt het. (Belga)