Het ACW zegt de ongerustheid van "vele mensen in onze beweging" te begrijpen over hun spaargeld dat mogelijk verloren zou gaan. "De overgrote meerderheid kocht in de jaren '90 een coöperatief deelbewijs als spaarproduct." In 2008, in volle bankencrisis, bevestigde en verhoogde de regering de bestaande staatsgarantie voor particuliere spaarders. "Het duurde echter nog tot 10 oktober 2011 vooraleer de staatsgarantie met concrete Koninklijke Besluiten werd uitgebreid tot de particuliere coöperanten", betreurt het ACW. De organisatie beklemtoont daarnaast ook dat de garantieregeling "enkel geldt voor particulieren, en niet voor de ACW-organisaties. Die hebben door de ontmanteling van de Dexia Holding en de vereffening van de Groep Arco veel geld verloren, en onlangs moest het ACW daardoor overgaan tot de procedure van bedrijf in herstructurering." Alle partijen hebben nu nog een maand de tijd om bijkomende argumenten aan te reiken. Daarna beslist de Raad van State. (JULIEN WARNAND)

Het ACW zegt de ongerustheid van "vele mensen in onze beweging" te begrijpen over hun spaargeld dat mogelijk verloren zou gaan. "De overgrote meerderheid kocht in de jaren '90 een coöperatief deelbewijs als spaarproduct." In 2008, in volle bankencrisis, bevestigde en verhoogde de regering de bestaande staatsgarantie voor particuliere spaarders. "Het duurde echter nog tot 10 oktober 2011 vooraleer de staatsgarantie met concrete Koninklijke Besluiten werd uitgebreid tot de particuliere coöperanten", betreurt het ACW. De organisatie beklemtoont daarnaast ook dat de garantieregeling "enkel geldt voor particulieren, en niet voor de ACW-organisaties. Die hebben door de ontmanteling van de Dexia Holding en de vereffening van de Groep Arco veel geld verloren, en onlangs moest het ACW daardoor overgaan tot de procedure van bedrijf in herstructurering." Alle partijen hebben nu nog een maand de tijd om bijkomende argumenten aan te reiken. Daarna beslist de Raad van State. (JULIEN WARNAND)