"Voor het einde van de week zullen we ook een intersyndicale vergadering houden om het vervolg van het programma te bepalen", aldus Camerini.Ook in Luxemburg en Straatsburg zijn manifestaties gepland, maar daarvoor werden nog geen precieze data vastgelegd. "We moeten meer dan ooit de druk op de politieke machthebbers houden om te trachten een oplossing te vinden" voor de Luikse staalindustrie, aldus Camerini. (DLA)

"Voor het einde van de week zullen we ook een intersyndicale vergadering houden om het vervolg van het programma te bepalen", aldus Camerini.Ook in Luxemburg en Straatsburg zijn manifestaties gepland, maar daarvoor werden nog geen precieze data vastgelegd. "We moeten meer dan ooit de druk op de politieke machthebbers houden om te trachten een oplossing te vinden" voor de Luikse staalindustrie, aldus Camerini. (DLA)