Terwijl de tewerkstelling van uitzendkrachten in 2011 met 9,8 procent toenam tegenover 2010, daalde het aantal arbeidsongevallen globaal met 5,4 procent. Zestien op de duizend arbeidskrachten waren het afgelopen jaar slachtoffer van een arbeidsongeval met minstens één dag arbeidsongeschiktheid. In 2010 was dat nog 17 op 1.000. De daling was het grootst bij bedienden (-15,4 pct), tegen -4,8 pct bij de arbeiders. Ook de ernstgraad van de ongevallen vertoont een dalende tendens: -1,9 pct. Tegenover 2000, toen de vzw startte met het verzamelen van statistieken, is de trend nog opvallender. Het aantal arbeidsongevallen halveerde bijna (-49 pct) en het aantal dagen arbeidsongeschiktheid nam met 44 procent af. Arbeiders blijken nog steeds vijf keer meer kans op een arbeidsongeval te hebben dan bedienden. Het risico op één of meerdere dagen arbeidsongeschiktheid ligt zelfs 5,5 keer hoger. Wel krijgen steeds meer arbeidersfuncties een bediendestatuut toegewezen, waardoor de ernst van de arbeidsongevallen in die laatste categorie is gestegen. "Onze preventie werkt", besluit directeur Marijke Bruyninckx van de vzw. Ze wijst erop dat de preventiedienst de evolutie nauwgezet opvolgt, precies omdat het zo'n gevoelige materie is die afstraalt op de uitzendsector. De vzw Preventie en Interim richt zich rechtstreeks tot de uitzendkantoren. "We sensibiliseren hen om de werkgevers te screenen én om te zoeken naar de beste match voor een vacature". (KAV)

Terwijl de tewerkstelling van uitzendkrachten in 2011 met 9,8 procent toenam tegenover 2010, daalde het aantal arbeidsongevallen globaal met 5,4 procent. Zestien op de duizend arbeidskrachten waren het afgelopen jaar slachtoffer van een arbeidsongeval met minstens één dag arbeidsongeschiktheid. In 2010 was dat nog 17 op 1.000. De daling was het grootst bij bedienden (-15,4 pct), tegen -4,8 pct bij de arbeiders. Ook de ernstgraad van de ongevallen vertoont een dalende tendens: -1,9 pct. Tegenover 2000, toen de vzw startte met het verzamelen van statistieken, is de trend nog opvallender. Het aantal arbeidsongevallen halveerde bijna (-49 pct) en het aantal dagen arbeidsongeschiktheid nam met 44 procent af. Arbeiders blijken nog steeds vijf keer meer kans op een arbeidsongeval te hebben dan bedienden. Het risico op één of meerdere dagen arbeidsongeschiktheid ligt zelfs 5,5 keer hoger. Wel krijgen steeds meer arbeidersfuncties een bediendestatuut toegewezen, waardoor de ernst van de arbeidsongevallen in die laatste categorie is gestegen. "Onze preventie werkt", besluit directeur Marijke Bruyninckx van de vzw. Ze wijst erop dat de preventiedienst de evolutie nauwgezet opvolgt, precies omdat het zo'n gevoelige materie is die afstraalt op de uitzendsector. De vzw Preventie en Interim richt zich rechtstreeks tot de uitzendkantoren. "We sensibiliseren hen om de werkgevers te screenen én om te zoeken naar de beste match voor een vacature". (KAV)