De actie is vorige week woensdag begonnen met het stoppen van reactoren, waarop de productie van de butylrubberfabrikant stapsgewijs moest worden stilgelegd. De vakbonden ACV en ABVV hadden volgens de directie opgeroepen om vanaf 6 maart in staking te gaan. Bonden en directie onderhandelden de afgelopen maanden om de nieuwe tweejaarlijkse cao 2013-2014 te kunnen afronden. "Terwijl de bedienden in Zwijndrecht onlangs een gelijkaardige cao hebben aanvaard, blijven de arbeiders eisen stellen waar de directie niet kan op ingaan", klinkt het bij de directie. "Een ontwerp-cao was door zowel de directie als vakbondsafgevaardigden ondertekend, maar werd nadien door een - volgens de vakbonden - ruime meerderheid van de arbeiders verworpen. De uitslag van deze - door de vakbonden georganiseerde - stemming en de bereidheid tot actie werden op 26 februari aan de directie medegedeeld", klinkt het bij de directie. Bij het bedrijf betreurt men de staking en wordt gerekend "op de verantwoordelijkheidszin van alle betrokken werknemers om de toekomst van de fabriek in Zwijndrecht niet te hypothekeren". Men hoopt zo snel mogelijk met de werknemersvertegenwoordigers een oplossing uit te werken om de productie opnieuw te normaliseren. Lanxess Rubber nv, met 425 werknemers, is een van de twee ondernemingen van de Duitse chemiegroep. Verder is er ook Lanxess nv, waar in Lillo caprolactam en in Kallo glasvezel en rubberchemicaliën worden vervaardigd. In totaal telt de groep zowat 1.350 werknemers. (Belga)

De actie is vorige week woensdag begonnen met het stoppen van reactoren, waarop de productie van de butylrubberfabrikant stapsgewijs moest worden stilgelegd. De vakbonden ACV en ABVV hadden volgens de directie opgeroepen om vanaf 6 maart in staking te gaan. Bonden en directie onderhandelden de afgelopen maanden om de nieuwe tweejaarlijkse cao 2013-2014 te kunnen afronden. "Terwijl de bedienden in Zwijndrecht onlangs een gelijkaardige cao hebben aanvaard, blijven de arbeiders eisen stellen waar de directie niet kan op ingaan", klinkt het bij de directie. "Een ontwerp-cao was door zowel de directie als vakbondsafgevaardigden ondertekend, maar werd nadien door een - volgens de vakbonden - ruime meerderheid van de arbeiders verworpen. De uitslag van deze - door de vakbonden georganiseerde - stemming en de bereidheid tot actie werden op 26 februari aan de directie medegedeeld", klinkt het bij de directie. Bij het bedrijf betreurt men de staking en wordt gerekend "op de verantwoordelijkheidszin van alle betrokken werknemers om de toekomst van de fabriek in Zwijndrecht niet te hypothekeren". Men hoopt zo snel mogelijk met de werknemersvertegenwoordigers een oplossing uit te werken om de productie opnieuw te normaliseren. Lanxess Rubber nv, met 425 werknemers, is een van de twee ondernemingen van de Duitse chemiegroep. Verder is er ook Lanxess nv, waar in Lillo caprolactam en in Kallo glasvezel en rubberchemicaliën worden vervaardigd. In totaal telt de groep zowat 1.350 werknemers. (Belga)