China is, met inbegrip van onder meer Hongkong en Macau, de op een na belangrijkste handelspartner voor Antwerpen. Alle diamant van 'greater China' moet via de SDE passeren. In 2013 exporteerde Antwerpen 1,9 miljoen karaat aan diamant, ter waarde van 3,7 miljard Amerikaanse dollar naar China. De import vanuit China naar Antwerpen steeg tot 2 miljoen karaat diamant, ter waarde van 3,4 miljard Amerikaanse dollar. De voornaamste doelstelling van de overeenkomst is om de handelsrelaties verder te verstevigen, onder meer door de handel in beide richtingen met 10 procent per jaar over de komende drie jaar te vergroten. Verder omvat het akkoord ook een engagement om marktinformatie en specifieke kennis uit te wisselen. Er zal ook "intensief" samengewerkt worden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, "vooral met het oog op het vrijwaren en verdedigen van de integriteit van natuurlijke diamant". "De doelstellingen die in dit akkoord beschreven worden, passen perfect in onze toekomstvisies en vormen samen een logische volgende stap in het uitbouwen van de Belgisch-Chinese relaties inzake diamanthandel", klinkt het in het persbericht bij monde van SDE-voorzitter Lin Qiang. "Ik ben er dan ook van overtuigd dat onze wederzijdse inspanningen beloond zullen worden." "Zowel AWDC als SDE, en bijgevolg de Belgische en Chinese economie, zullen baat hebben bij deze versterkte samenwerking", stelt AWDC-voorzitter Stéphane Fischler. (Belga)

China is, met inbegrip van onder meer Hongkong en Macau, de op een na belangrijkste handelspartner voor Antwerpen. Alle diamant van 'greater China' moet via de SDE passeren. In 2013 exporteerde Antwerpen 1,9 miljoen karaat aan diamant, ter waarde van 3,7 miljard Amerikaanse dollar naar China. De import vanuit China naar Antwerpen steeg tot 2 miljoen karaat diamant, ter waarde van 3,4 miljard Amerikaanse dollar. De voornaamste doelstelling van de overeenkomst is om de handelsrelaties verder te verstevigen, onder meer door de handel in beide richtingen met 10 procent per jaar over de komende drie jaar te vergroten. Verder omvat het akkoord ook een engagement om marktinformatie en specifieke kennis uit te wisselen. Er zal ook "intensief" samengewerkt worden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, "vooral met het oog op het vrijwaren en verdedigen van de integriteit van natuurlijke diamant". "De doelstellingen die in dit akkoord beschreven worden, passen perfect in onze toekomstvisies en vormen samen een logische volgende stap in het uitbouwen van de Belgisch-Chinese relaties inzake diamanthandel", klinkt het in het persbericht bij monde van SDE-voorzitter Lin Qiang. "Ik ben er dan ook van overtuigd dat onze wederzijdse inspanningen beloond zullen worden." "Zowel AWDC als SDE, en bijgevolg de Belgische en Chinese economie, zullen baat hebben bij deze versterkte samenwerking", stelt AWDC-voorzitter Stéphane Fischler. (Belga)