"Tot haar grote ontgoocheling heeft de raad van bestuur van Alfacam Group moeten vaststellen dat deze nacht de finale onderhandelingen tussen de investeerder waaraan exclusiviteit was verleend en de banken niet tot het verhoopte resultaat hebben geleid", meldt Alfacam vanmiddag in een persbericht. De contacten met andere partijen worden geheractiveerd. Omdat het uitstel van betaling dat de banken Alfacam toegestaan hadden afgelopen is, "ziet de raad van bestuur geen andere uitweg dan bescherming te zoeken tegen haar schuldeisers", zo luidt het. Alfacam heeft verzocht de notering van zijn aandeel op de beurs van Brussel te schorsen tot het ogenblik dat de rechtbank uitspraak heeft gedaan over het verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie dat Alfacam indient. De notering zal worden hervat na uitspraak van de rechtbank over dit verzoekschrift. Alfacam zit op een schuldenberg van 58 miljoen euro. Omdat de kredietconvenanten met de banken geschonden werden, moest Alfacam uitstel van betaling vragen. Dat uitstel werd sinds begin dit jaar al herhaaldelijk verlengd. (DLA)

"Tot haar grote ontgoocheling heeft de raad van bestuur van Alfacam Group moeten vaststellen dat deze nacht de finale onderhandelingen tussen de investeerder waaraan exclusiviteit was verleend en de banken niet tot het verhoopte resultaat hebben geleid", meldt Alfacam vanmiddag in een persbericht. De contacten met andere partijen worden geheractiveerd. Omdat het uitstel van betaling dat de banken Alfacam toegestaan hadden afgelopen is, "ziet de raad van bestuur geen andere uitweg dan bescherming te zoeken tegen haar schuldeisers", zo luidt het. Alfacam heeft verzocht de notering van zijn aandeel op de beurs van Brussel te schorsen tot het ogenblik dat de rechtbank uitspraak heeft gedaan over het verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie dat Alfacam indient. De notering zal worden hervat na uitspraak van de rechtbank over dit verzoekschrift. Alfacam zit op een schuldenberg van 58 miljoen euro. Omdat de kredietconvenanten met de banken geschonden werden, moest Alfacam uitstel van betaling vragen. Dat uitstel werd sinds begin dit jaar al herhaaldelijk verlengd. (DLA)