Zal het coronavirus ook de beurzen kopje-onder duwen?
...

Zal het coronavirus ook de beurzen kopje-onder duwen? ALAIN DURRÉ. "De beurzen zijn de voorbije weken gedaald, wat een typische reactie is op een onverwachte schok. De vraag is of die daling doorzet. Het antwoord hangt af van de omvang van de epidemie. Ervaringen uit het verleden, met virussen zoals SARS en ebola, laten een negatief effect op korte termijn zien. De Euro Stoxx 50 is in het verleden gemiddeld met 6 procent gedaald na de uitbraak van het virus. Maar na een drietal weken, toen het virus was ingedamd, veerde de Europese aandelenindex weer op. Als de geschiedenis zich herhaalt, zullen de financiële en economische gevolgen van het coronavirus beperkt en van voorbijgaande aard zijn."Iran en de toenemende spanning in het Midden-Oosten vormen een andere bron van zorgen. DURRÉ. "Het klinkt misschien vreemd, maar Iran is op dit moment geen grote zorg. De vrees voor een daling van het olieaanbod, niet alleen in Iran maar ook in Irak en Libië, wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de negatieve invloed van het coronavirus op de vraag. Voorlopig is dat risico beperkt. "De markten zijn momenteel sterk afhankelijk van wat de centrale banken doen om het systeem te stabiliseren. Daarom zijn ze minder gevoelig voor een aantal van de risico's die in 2019 opdoemden. We zagen dat met de Amerikaanse aanval op de Iraanse generaal Soleimani, die de oliemarkt niet langer dan een dag onder stress zette. De drone-aanval in Saudi-Arabië had zelfs maar drie uur effect."De monetaire doping van de centrale banken werkt dus nog altijd. DURRÉ. "Ja, maar dat betekent niet dat de markten bepaalde economische gegevens of informatie niet kunnen onder- of overinterpreteren. Nog maar een half jaar geleden voorspelden sommige analisten een recessie in Europa en de Verenigde Staten in 2020. Toch is het macro-economische kader over het algemeen niet veranderd, en ons groeiscenario ook niet." Kunnen het coronavirus of de spanningen in het Midden-Oosten een invloed hebben op de rente in Europa? DURRÉ. "Ook dat hangt af van de omvang van de corona-epidemie. Voorlopig blijft ons scenario dat van een monetaire status quo. Wij denken dat de Europese Centrale Bank (ECB) nog tot zeker eind 2021 voor 20 miljard euro per maand obligaties inkoopt. De economische activiteit in de eurozone zou moeten stabiliseren en de economische groei zou moeten terugkeren naar zijn potentiële niveau van 1,4 procent. Dat zou de besmetting van de krimp in de industrie naar de dienstensector moeten beperken. En het moet de ECB in staat stellen tegen het einde van 2021 de inflatie geleidelijk te consolideren. Voor het einde van 2021 verwachten we geen renteschommelingen." Kan de ECB haar depositorente, die -0,5 procent bedraagt, nog verlagen? DURRÉ. "De rente die de banken moeten betalen om hun overtollige geld te parkeren zou inderdaad kunnen dalen als een grote economische schok dat groeiscenario overhoop gooit. Vergeet ook niet dat het soepele geldbeleid een gecompliceerde discussie is in de raad van bestuur van de ECB. Daarom zou de rente zo nodig kunnen worden verlaagd. Maar dat is niet ons basisscenario." Hoever kan de rente nog dalen? DURRÉ. "Wij geloven dat het mogelijk is tot -0,85 procent te gaan. Lager zou contraproductief worden. De winstgevendheid van de banken dreigt dan ook meer onder druk te komen." We moeten dus nog ettelijke maanden leven met TINA (there is no alternative). DURRÉ. "Ja, het blijven positieve tijden voor aandelen. We pleiten voor risico's nemen in de beleggingskeuzes, zowel in Europa als in de VS. We zien ook een status quo in de rentetarieven van de Amerikaanse centrale bank, waar de groei in de loop van het jaar consolideerde en verbeterde. De brexit en de handelsspanningen, de twee grote risico's die we in 2019 hadden en die de wereldwijde groei hebben uitgehold, zijn verdwenen. Onze vooruitzichten voor het rendement op aandelen liggen rond 5 procent voor de Verenigde Staten en rond 7 procent voor Europa." De Amerikaanse economie floreert inderdaad. DURRÉ. "Die doet het goed, maar niet uitzonderlijk goed. De Amerikaanse economie groeide in 2019 met 2,3 procent en dit jaar wordt 2,2 procent verwacht, tegenover 2,9 procent in 2018. We zitten eerder in een periode van standvastige en fatsoenlijke groei dan in een sterke groeiversnelling. De reden is simpel. Drie belangrijke factoren hebben de Amerikaanse aandelenmarkten in 2019 sterk ondersteund: de fiscale stimulans, de monetaire versoepeling van de Fed en de onzekerheden over de handelsspanningen tussen Washington en Peking. Dit jaar zullen de markten het op eigen kracht moeten doen. Het geldbeleid zal ruimhartig blijven, maar het effect van de fiscale stimulans is uitgewerkt. We gaan van een verwachte dubbelcijferige groei van het rendement op het eigen vermogen, naar een eencijferig rendement." Wat te denken van de wereldwijde schuldenberg die maar blijft groeien? Stevenen we af op een grotere catastrofe dan in 2008? DURRÉ. "Dat is de vraag van één miljoen. De Chinese autoriteiten nemen de grote schuldenlast zeer ernstig, vooral de particuliere schulden. Dat is geruststellend. Het verklaart ook waarom we eind 2018 een groeivertraging in China zagen. Om de situatie onder controle te houden, hebben de autoriteiten de kredietverlening aan bedrijven drastisch verminderd. We zien dat ze door een subtiele combinatie van monetaire en fiscale versoepeling proberen de zachte landing van de economie te begeleiden en tegelijkertijd het risico van financiële instabiliteit in te dammen. "Het risico van de overheidsschuld, vooral een Amerikaans en Europees thema, is op korte termijn uiterst beperkt. De Fed en de ECB tonen zich inschikkelijk. Zolang de rente laag blijft, komt er extra begrotingsruimte omdat de nominale kosten van de schuld laag zijn. En dan is er nog de hoop dat de groei zal aantrekken. Het echte gevaar op de middellange termijn is een sterke stijging van de rentetarieven. De markten zijn niet klaar om dat te verteren." Hoe staat België ervoor? DURRÉ. "België volgt de cyclus van Duitsland en de eurozone vrij goed. Voor de rest is een land dat geen regering heeft, een land dat zijn schulden aflost. Simpelweg omdat het minder uitgeeft en toch belastingen int." U bent behoorlijk gerust in de wereldeconomie en de markten. DURRÉ. "Wij zijn constructief, onze verwachtingen zijn hoger dan de consensus."