Door de cao inzake ontslagmotivering ontstaat er een "modern ontslagrecht, zonder al te zware procedures en sancties", aldus Timmermans. "Belangrijk is dat de werkgever zijn autonomie behoudt". Ook het unaniem advies over de aanvullende pensioenen zal zorgen voor rechtszekerheid voor de bedrijven. Er is afgesproken dat er harmonisering komt inzake dit aanvullend pensioen voor arbeiders en bedienden vanaf 2025. De werkgevers hoeven niet retro-actief bij te passen voor wat in het verleden is betaald. De akkoorden, aldus de VBO-topman, bewijzen dat het sociaal overleg "niet dood is". De akkoorden moeten wel nog geformaliseerd worden binnen de Nationale Arbeidsraad. (Belga)

Door de cao inzake ontslagmotivering ontstaat er een "modern ontslagrecht, zonder al te zware procedures en sancties", aldus Timmermans. "Belangrijk is dat de werkgever zijn autonomie behoudt". Ook het unaniem advies over de aanvullende pensioenen zal zorgen voor rechtszekerheid voor de bedrijven. Er is afgesproken dat er harmonisering komt inzake dit aanvullend pensioen voor arbeiders en bedienden vanaf 2025. De werkgevers hoeven niet retro-actief bij te passen voor wat in het verleden is betaald. De akkoorden, aldus de VBO-topman, bewijzen dat het sociaal overleg "niet dood is". De akkoorden moeten wel nog geformaliseerd worden binnen de Nationale Arbeidsraad. (Belga)