NSZ en Comeos vrezen dat de handelaars verlies zullen lijden, omdat consumenten stelselmatig een keuze in hun voordeel zouden maken: cash betalen wanneer de afronding in hun voordeel is en met de kaart betalen in het omgekeerde scenario. Zij adviseren hun leden zelfs om de prijs pas bekend te maken nadat de consument heeft gemeld hoe hij van plan is te betalen. Maar volgens T-A is die vrees overdreven. "Om heel wat praktische redenen is het totaal onrealistisch te denken dat consumenten zich op deze manier zouden gedragen. En zelfs al zouden bepaalde consumenten een keuze in hun voordeel maken, dan zou dit voor de supermarkten ruimschoots worden gecompenseerd door winst inzake tijd en bewerkingen indien ze de afronding toepassen". De consumentenorganisatie wijst er tot slot nog op dat consumenten zelf geen vragende partij waren voor de afrondingsmaatregel, die integendeel op aansturen van de handelaars zelf werd genomen. "Als ze dus vrezen dat de afronding verliezen zal veroorzaken, volstaat het ze gewoon niet toe te passen". (Belga)

NSZ en Comeos vrezen dat de handelaars verlies zullen lijden, omdat consumenten stelselmatig een keuze in hun voordeel zouden maken: cash betalen wanneer de afronding in hun voordeel is en met de kaart betalen in het omgekeerde scenario. Zij adviseren hun leden zelfs om de prijs pas bekend te maken nadat de consument heeft gemeld hoe hij van plan is te betalen. Maar volgens T-A is die vrees overdreven. "Om heel wat praktische redenen is het totaal onrealistisch te denken dat consumenten zich op deze manier zouden gedragen. En zelfs al zouden bepaalde consumenten een keuze in hun voordeel maken, dan zou dit voor de supermarkten ruimschoots worden gecompenseerd door winst inzake tijd en bewerkingen indien ze de afronding toepassen". De consumentenorganisatie wijst er tot slot nog op dat consumenten zelf geen vragende partij waren voor de afrondingsmaatregel, die integendeel op aansturen van de handelaars zelf werd genomen. "Als ze dus vrezen dat de afronding verliezen zal veroorzaken, volstaat het ze gewoon niet toe te passen". (Belga)