Op 31 januari meldde het ACW dat het een akkoord had bereikt met staatsbank Belfius over de verkoop van zijn winstbewijzen. Het ACW en de MOC, de Franstalige vleugel van de arbeidersbeweging, ontvangen daarvoor ruim 110 miljoen euro. Maar een groot deel van dat geld wordt door de christelijke arbeidersbeweging geherinvesteerd in de bank: het ACW en de MOC lenen respectievelijk 60,4 en 11,6 miljoen aan Belfius onder de vorm van een eeuwigdurende lening. In de officiële communicatie werd toen benadrukt dat die lening "een jaarlijkse marktconforme interestvergoeding van 6,25 procent" zou opbrengen. Maar in werkelijkheid wordt deze vaste rente sommige jaren, als aan een aantal voorwaarden is voldaan, aangevuld met een variabel deel van 1,5 pct. Er was eerder protest gerezen tegen een "onredelijk hoge vergoeding vanwege een staatsbank" en dus werd eind januari niet gecommuniceerd over het supplement. Volgens De Morgen wordt deze variabele rente, goed voor 905.500 euro per jaar, niet uitbetaald in 2013, maar wel in 2014, 2015 en 2016. De Tijd schrijft dinsdag dat ACW en MOC stevig belast worden op de deal met de winstbewijzen. De verkoop van de bewijzen in Belfius Insurance is fiscaal zo goed als neutraal, maar voor die in de bank -60 miljoen euro- geldt de vennootschapsbelasting van 34 procent. Die is ook van toepassing op de intresten uit de lening die de christelijke arbeidersbeweging verstrekt aan Belfius. Bovendien is volgens de krant de gespreide betaling van een deel van de afkoopsom onzeker. (ANA)

Op 31 januari meldde het ACW dat het een akkoord had bereikt met staatsbank Belfius over de verkoop van zijn winstbewijzen. Het ACW en de MOC, de Franstalige vleugel van de arbeidersbeweging, ontvangen daarvoor ruim 110 miljoen euro. Maar een groot deel van dat geld wordt door de christelijke arbeidersbeweging geherinvesteerd in de bank: het ACW en de MOC lenen respectievelijk 60,4 en 11,6 miljoen aan Belfius onder de vorm van een eeuwigdurende lening. In de officiële communicatie werd toen benadrukt dat die lening "een jaarlijkse marktconforme interestvergoeding van 6,25 procent" zou opbrengen. Maar in werkelijkheid wordt deze vaste rente sommige jaren, als aan een aantal voorwaarden is voldaan, aangevuld met een variabel deel van 1,5 pct. Er was eerder protest gerezen tegen een "onredelijk hoge vergoeding vanwege een staatsbank" en dus werd eind januari niet gecommuniceerd over het supplement. Volgens De Morgen wordt deze variabele rente, goed voor 905.500 euro per jaar, niet uitbetaald in 2013, maar wel in 2014, 2015 en 2016. De Tijd schrijft dinsdag dat ACW en MOC stevig belast worden op de deal met de winstbewijzen. De verkoop van de bewijzen in Belfius Insurance is fiscaal zo goed als neutraal, maar voor die in de bank -60 miljoen euro- geldt de vennootschapsbelasting van 34 procent. Die is ook van toepassing op de intresten uit de lening die de christelijke arbeidersbeweging verstrekt aan Belfius. Bovendien is volgens de krant de gespreide betaling van een deel van de afkoopsom onzeker. (ANA)