De vakbond kreeg de bevestiging dat volgens de huidige ontwerpwetgeving de opzegvergoeding (de vergoeding bij ontslag wanneer de werkgever geen opzegtermijn respecteert) zwaarder belast zal worden. Dat zou het geval zijn voor opzegvergoedingen die vanaf 2015 worden uitbetaald. "Deze belastingverhoging zou zich voordoen bij werknemers die belastingverminderingen genieten die voortaan aan de gewesten worden overgedragen. Zoals bijvoorbeeld de woonbonus, plaatsen van dakisolatie, inbraakbeveiliging en dienstencheques", luidt het. "Inkomens uit arbeid zijn de zwaarst belaste inkomens in dit land. Nu gaat men daar nog een schep bovenop doen", reageert Verjans. "Net op een moment dat er door een ontslag veel onzekerheid over de toekomstige inkomenssituatie ontstaat." "Als deze logica doorgetrokken wordt, zou het zelfs zover kunnen komen dat voor het bepalen van de aanslagvoet de federale fiscale aftrek voor tweede verblijven wel in rekening gebracht wordt en de regionale woonbonus voor een eerste woning niet", gaat de nationaal secretaris voort. "Dat terwijl iedereen er de mond van vol heeft dat lasten op arbeid en op inkomsten uit arbeid moeten verschuiven naar andere inkomensgroepen." Het ACV vraagt dat de regering en het parlement er alles aan doen om dit terug te draaien. Voor de vakbond ACV is het "niet meer dan logisch" dat de belasting op opzegvergoedingen overeenkomt met de gemiddelde aanslagvoet van het laatste jaar voor ontslag. (Belga)

De vakbond kreeg de bevestiging dat volgens de huidige ontwerpwetgeving de opzegvergoeding (de vergoeding bij ontslag wanneer de werkgever geen opzegtermijn respecteert) zwaarder belast zal worden. Dat zou het geval zijn voor opzegvergoedingen die vanaf 2015 worden uitbetaald. "Deze belastingverhoging zou zich voordoen bij werknemers die belastingverminderingen genieten die voortaan aan de gewesten worden overgedragen. Zoals bijvoorbeeld de woonbonus, plaatsen van dakisolatie, inbraakbeveiliging en dienstencheques", luidt het. "Inkomens uit arbeid zijn de zwaarst belaste inkomens in dit land. Nu gaat men daar nog een schep bovenop doen", reageert Verjans. "Net op een moment dat er door een ontslag veel onzekerheid over de toekomstige inkomenssituatie ontstaat." "Als deze logica doorgetrokken wordt, zou het zelfs zover kunnen komen dat voor het bepalen van de aanslagvoet de federale fiscale aftrek voor tweede verblijven wel in rekening gebracht wordt en de regionale woonbonus voor een eerste woning niet", gaat de nationaal secretaris voort. "Dat terwijl iedereen er de mond van vol heeft dat lasten op arbeid en op inkomsten uit arbeid moeten verschuiven naar andere inkomensgroepen." Het ACV vraagt dat de regering en het parlement er alles aan doen om dit terug te draaien. Voor de vakbond ACV is het "niet meer dan logisch" dat de belasting op opzegvergoedingen overeenkomt met de gemiddelde aanslagvoet van het laatste jaar voor ontslag. (Belga)