De arbeiders kwamen in groepjes naar het bedrijf om in infosessies te vernemen wat het voorstel van sociaal plan precies inhoudt. Het gaat dan vooral om de premies die ze zullen ontvangen, zowel bij een vervroegd vertrek als bij de sluiting van de fabriek eind 2014. Voor de mensen die in aanmerking komen voor brugpensioen (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of SWT) zorgde een softwareprobleem voor een foutieve berekening. Al deze mensen werden echter door Ford verwittigd dat ze zaterdag en maandag in het bedrijf terechtkunnen voor een nieuwe berekening. Het is net deze groep die het meest enthousiast lijkt over het voorstel van sociaal plan. Maar ook in de andere leeftijdsgroepen neemt het positivisme de bovenhand. "Wie de volledige uitleg heeft gekregen en daarna de berekeningen van zijn indivuele situatie bekijkt, is meestal tevreden", zegt Eddie Martens, hoofdafgevaardigde van het ACV. "Maar uiteindelijk moet iedereen voor zich uitmaken voor welke optie gestemd zal worden." De neen-stemmers denken nog hogere vergoedingen uit de brand te kunnen slepen, hoewel Ford dit voorstel als 'ultiem' bestempelt. Woensdagavond moeten de stembiljetten binnen zijn. (KAV)

De arbeiders kwamen in groepjes naar het bedrijf om in infosessies te vernemen wat het voorstel van sociaal plan precies inhoudt. Het gaat dan vooral om de premies die ze zullen ontvangen, zowel bij een vervroegd vertrek als bij de sluiting van de fabriek eind 2014. Voor de mensen die in aanmerking komen voor brugpensioen (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of SWT) zorgde een softwareprobleem voor een foutieve berekening. Al deze mensen werden echter door Ford verwittigd dat ze zaterdag en maandag in het bedrijf terechtkunnen voor een nieuwe berekening. Het is net deze groep die het meest enthousiast lijkt over het voorstel van sociaal plan. Maar ook in de andere leeftijdsgroepen neemt het positivisme de bovenhand. "Wie de volledige uitleg heeft gekregen en daarna de berekeningen van zijn indivuele situatie bekijkt, is meestal tevreden", zegt Eddie Martens, hoofdafgevaardigde van het ACV. "Maar uiteindelijk moet iedereen voor zich uitmaken voor welke optie gestemd zal worden." De neen-stemmers denken nog hogere vergoedingen uit de brand te kunnen slepen, hoewel Ford dit voorstel als 'ultiem' bestempelt. Woensdagavond moeten de stembiljetten binnen zijn. (KAV)