Het was ondernemersorganisatie Unizo die woensdag olie op het vuur gooide, door te stellen dat de vakbonden het systeem van SWT misbruiken. Maar bij het ACV merkt men op dat het brugpensioen (nu SWT genaamd) sinds het Generatiepact sterk is teruggeschroefd. Het kan enkel vanaf 56 jaar en voor arbeiders in zware beroepen en lange loopbanen. "Ook bij Agfa-Gevaert was dit het geval. Men vergeet dat deze arbeiders gedurende twintig jaar en meer in ploegen gewerkt hebben, vaak in volcontinudienst", luidt het. Het ACV merkt op dat de regeling bij Agfa geldt voor 56-plussers met minstens 40 jaar dienst. "Dit is de kern van het verhaal: vervroegd uitstappen gaat niet over leeftijd, maar over densiteit van de loopbaan." Naar aanleiding van de cao bij Agfa-Gevaert circuleerden ook bedragen in de media tot 300.000 euro. "Dit is de maximale totale kostprijs voor de werkgever. Meer dan de helft van dit bedrag gaat naar de overheid, door middel van een bijzondere werkgeversbijdrage en de afhouding van belastingen en sociale bijdragen bij de werknemer. Netto blijft er vaak slechts een derde over. De som wordt bovendien maandelijks toegekend bovenop de werkloosheidsvergoeding en dit gedurende een periode van meer dan 9 jaar." Omgerekend betekent dit volgens het ACV 100 euro per maand. (Belga)

Het was ondernemersorganisatie Unizo die woensdag olie op het vuur gooide, door te stellen dat de vakbonden het systeem van SWT misbruiken. Maar bij het ACV merkt men op dat het brugpensioen (nu SWT genaamd) sinds het Generatiepact sterk is teruggeschroefd. Het kan enkel vanaf 56 jaar en voor arbeiders in zware beroepen en lange loopbanen. "Ook bij Agfa-Gevaert was dit het geval. Men vergeet dat deze arbeiders gedurende twintig jaar en meer in ploegen gewerkt hebben, vaak in volcontinudienst", luidt het. Het ACV merkt op dat de regeling bij Agfa geldt voor 56-plussers met minstens 40 jaar dienst. "Dit is de kern van het verhaal: vervroegd uitstappen gaat niet over leeftijd, maar over densiteit van de loopbaan." Naar aanleiding van de cao bij Agfa-Gevaert circuleerden ook bedragen in de media tot 300.000 euro. "Dit is de maximale totale kostprijs voor de werkgever. Meer dan de helft van dit bedrag gaat naar de overheid, door middel van een bijzondere werkgeversbijdrage en de afhouding van belastingen en sociale bijdragen bij de werknemer. Netto blijft er vaak slechts een derde over. De som wordt bovendien maandelijks toegekend bovenop de werkloosheidsvergoeding en dit gedurende een periode van meer dan 9 jaar." Omgerekend betekent dit volgens het ACV 100 euro per maand. (Belga)