In een arrest in juli 2011 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het onderscheid tussen het arbeiders- en bediendestatuut discriminerend en bijgevolg ongrondwettelijk was. Het Hof gaf toen nog twee jaar tijd om het verschil in statuut weg te werken: op 8 juli moet er een oplossing zijn voor onder meer de opzegtermijnen en de zogenaamde Carensdag (de eerste dag van ziekte, die bij arbeiders niet betaald wordt). Tot nu toe hebben de sociale partners nog geen akkoord gevonden. "We willen de minister zeggen dat het te lang duurt. We willen een enkel statuut. De tijd dringt, want er blijven nog maar 160 dagen over om een oplossing te vinden in dit erg moeilijke dossier", zei Marc Lenders van ABVV-Metaal tijdens de actie. De vakbondscentrale van de metaalarbeiders vraagt een gelijke behandeling van arbeiders en bedienden inzake opzegtermijnen en Carensdag tegen 8 juli, zonder overgangsmaatregelen. ABVV-Metaal verzet zich ook tegen elk verschil in behandeling op basis van salaris. "De ene discriminatie mag niet worden vervangen door een andere", klonk het daarover. De actie aan het kabinet van De Coninck vormt het startschot van een campagne van ABVV-Metaal. Op de website van de vakbondscentrale staat ook een petitie waarin een eenheidsstatuut geëist wordt. Die petitie was maandag rond 13.30 uur door ruim 2.200 mensen ondertekend. (MVL)

In een arrest in juli 2011 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het onderscheid tussen het arbeiders- en bediendestatuut discriminerend en bijgevolg ongrondwettelijk was. Het Hof gaf toen nog twee jaar tijd om het verschil in statuut weg te werken: op 8 juli moet er een oplossing zijn voor onder meer de opzegtermijnen en de zogenaamde Carensdag (de eerste dag van ziekte, die bij arbeiders niet betaald wordt). Tot nu toe hebben de sociale partners nog geen akkoord gevonden. "We willen de minister zeggen dat het te lang duurt. We willen een enkel statuut. De tijd dringt, want er blijven nog maar 160 dagen over om een oplossing te vinden in dit erg moeilijke dossier", zei Marc Lenders van ABVV-Metaal tijdens de actie. De vakbondscentrale van de metaalarbeiders vraagt een gelijke behandeling van arbeiders en bedienden inzake opzegtermijnen en Carensdag tegen 8 juli, zonder overgangsmaatregelen. ABVV-Metaal verzet zich ook tegen elk verschil in behandeling op basis van salaris. "De ene discriminatie mag niet worden vervangen door een andere", klonk het daarover. De actie aan het kabinet van De Coninck vormt het startschot van een campagne van ABVV-Metaal. Op de website van de vakbondscentrale staat ook een petitie waarin een eenheidsstatuut geëist wordt. Die petitie was maandag rond 13.30 uur door ruim 2.200 mensen ondertekend. (MVL)