Volgens het ABVV bedraagt de loonkloof tussen man en vrouw momenteel bijna 22 pct. De vakbonden ijveren al jaren voor het wegwerken van die kloof. Maar de opgelegde loonbevriezing dreigt dat proces te bemoeilijken, waarschuwt het ABVV. De vakbond ging dat woensdag, vergezeld door een honderdtal manifestanten te fiets, aankaarten bij Milquet en De Coninck. Ze eisen dat de wet over het wegwerken van die loonkloof onverkort wordt uitgevoerd, en dat verder werk wordt gemaakt van genderneutrale functieclassificaties. "We verwachten dat de loonkloofwet wordt uitgevoerd", aldus ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw. Volgens De Leeuw kregen ze een "constructief" antwoord van de ministers. "Minister Milquet gaat zich inzetten voor het uitvoeren van de loonkloofwet", stelde hij na de ontmoeting. Minister van Werk De Coninck ziet naar eigen zeggen ruimte in het wegwerken van de verschillen inzake aanvullende pensioenen tussen mannen en vrouwen. Juist daar is de kloof groot. Die aanvullende pensioenen vallen bovendien buiten de loonbevriezing. (JDH)

Volgens het ABVV bedraagt de loonkloof tussen man en vrouw momenteel bijna 22 pct. De vakbonden ijveren al jaren voor het wegwerken van die kloof. Maar de opgelegde loonbevriezing dreigt dat proces te bemoeilijken, waarschuwt het ABVV. De vakbond ging dat woensdag, vergezeld door een honderdtal manifestanten te fiets, aankaarten bij Milquet en De Coninck. Ze eisen dat de wet over het wegwerken van die loonkloof onverkort wordt uitgevoerd, en dat verder werk wordt gemaakt van genderneutrale functieclassificaties. "We verwachten dat de loonkloofwet wordt uitgevoerd", aldus ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw. Volgens De Leeuw kregen ze een "constructief" antwoord van de ministers. "Minister Milquet gaat zich inzetten voor het uitvoeren van de loonkloofwet", stelde hij na de ontmoeting. Minister van Werk De Coninck ziet naar eigen zeggen ruimte in het wegwerken van de verschillen inzake aanvullende pensioenen tussen mannen en vrouwen. Juist daar is de kloof groot. Die aanvullende pensioenen vallen bovendien buiten de loonbevriezing. (JDH)