De voorzitter van de socialistische vakbond, die lid is van de regentenraad van de Nationale Bank, onthield zich bij de goedkeuring van het jaarverslag. Dat deed overigens ook ACV-voorzitter Marc Leemans. De Leeuw zegt niet te kunnen aanvaarden dat de Nationale Bank oproept tot verdere hervormingen van de pensioenen en de werkloosheidsuitkeringen. De instelling "lijkt te vergeten dat onlangs zware hervormingen werden doorgevoerd in het stelsel van brugpensioenen en dat de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen werd ingevoerd". Ook het pleidooi om het systeem van automatische indexatie te hervormen, valt niet in goede aarde. "Wij blijven benadrukken dat loondeflatie niet de weg is uit de crisis. Een land haalt zichzelf niet uit een crisis door haar burgers collectief te verarmen, maar wel door haar economie structureel te wapenen tegen tijden die komen", aldus De Leeuw. Hij stelt in de plaats voor de concurrentiekracht te verbeteren door een verschuiving van belastingen op inkomen uit arbeid naar andere inkomensbronnen. (JDH)

De voorzitter van de socialistische vakbond, die lid is van de regentenraad van de Nationale Bank, onthield zich bij de goedkeuring van het jaarverslag. Dat deed overigens ook ACV-voorzitter Marc Leemans. De Leeuw zegt niet te kunnen aanvaarden dat de Nationale Bank oproept tot verdere hervormingen van de pensioenen en de werkloosheidsuitkeringen. De instelling "lijkt te vergeten dat onlangs zware hervormingen werden doorgevoerd in het stelsel van brugpensioenen en dat de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen werd ingevoerd". Ook het pleidooi om het systeem van automatische indexatie te hervormen, valt niet in goede aarde. "Wij blijven benadrukken dat loondeflatie niet de weg is uit de crisis. Een land haalt zichzelf niet uit een crisis door haar burgers collectief te verarmen, maar wel door haar economie structureel te wapenen tegen tijden die komen", aldus De Leeuw. Hij stelt in de plaats voor de concurrentiekracht te verbeteren door een verschuiving van belastingen op inkomen uit arbeid naar andere inkomensbronnen. (JDH)