"Het ABVV is verontwaardigd over deze nieuwe aanval op het huidige indexeringssysteem, omdat het regeerakkoord het behoud van de automatische loonindexering waarborgt", luidt het in een persbericht. Rudy De Leeuw, voorzitter van het ABVV en ook regent van de NBB, zegt expliciet zich te distantiëren van de studie en de aanbevelingen erin. Hij spreekt ook van een studie met een "sterke liberale ideologische inslag". Nog volgens het ABVV blijkt uit de studie zelfs een "belangrijkste weerhouden piste". Die zou zijn om de indexatie af te stemmen op de inflatiedoelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB), met name een inflatie van iets minder dan 2 procent. Onaanvaardbaar, zegt het ABVV: "Deze piste zou een radicale breuk met de huidige doelstelling van de automatische loonindexering zijn, namelijk het behoud van de koopkracht door de lonen te indexeren op basis van de reële stijging van de prijzen", luidt het onder meer. NBB-gouverneur Luc Coene benadrukte donderdag dat de indexstudie het debat over de indexering, dat er zeker zal komen, te objectiveren. In de studie worden zeven scenario's onderzocht, maar de NBB spreekt geen voorkeur uit. Het is aan de sociale partners en de regering om de gepaste gevolgen te trekken uit de studie, aldus Coene. (FUL)

"Het ABVV is verontwaardigd over deze nieuwe aanval op het huidige indexeringssysteem, omdat het regeerakkoord het behoud van de automatische loonindexering waarborgt", luidt het in een persbericht. Rudy De Leeuw, voorzitter van het ABVV en ook regent van de NBB, zegt expliciet zich te distantiëren van de studie en de aanbevelingen erin. Hij spreekt ook van een studie met een "sterke liberale ideologische inslag". Nog volgens het ABVV blijkt uit de studie zelfs een "belangrijkste weerhouden piste". Die zou zijn om de indexatie af te stemmen op de inflatiedoelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB), met name een inflatie van iets minder dan 2 procent. Onaanvaardbaar, zegt het ABVV: "Deze piste zou een radicale breuk met de huidige doelstelling van de automatische loonindexering zijn, namelijk het behoud van de koopkracht door de lonen te indexeren op basis van de reële stijging van de prijzen", luidt het onder meer. NBB-gouverneur Luc Coene benadrukte donderdag dat de indexstudie het debat over de indexering, dat er zeker zal komen, te objectiveren. In de studie worden zeven scenario's onderzocht, maar de NBB spreekt geen voorkeur uit. Het is aan de sociale partners en de regering om de gepaste gevolgen te trekken uit de studie, aldus Coene. (FUL)