De Leeuw heeft een andere mening over de pensioenen dan de sp.a, die volgens de vakbondsman de verkeerde focus legt. De Leeuw wil dat het debat niet gaat over de pensioenleeftijd, maar over manieren om de uitkeringen van het wettelijk pensioen op te trekken. Alle gepensioneerden moeten volgens het ABVV recht hebben op een wettelijk pensioen dat gelijk is aan 75 procent van hun laatste loon. Nu ligt de vervangingsgraad meestal op 60 procent. Met de afschaffing van het fiscaal voordeel van het pensioensparen kan 700 miljoen euro aan extra belastingsinkomsten gehaald worden, stelt De Leeuw. Maar de verhoging van de vervangingsgraad kost volgens de berekening van het ABVV liefst 2,47 miljard euro per jaar. De rest van de nodige middelen moet dan ook gepuurd worden uit een verhoging van de sociale bijdragen. Zowel werknemers als werkgevers moeten daarbij bereid zijn een inspanning te leveren, klinkt het. (Belga)

De Leeuw heeft een andere mening over de pensioenen dan de sp.a, die volgens de vakbondsman de verkeerde focus legt. De Leeuw wil dat het debat niet gaat over de pensioenleeftijd, maar over manieren om de uitkeringen van het wettelijk pensioen op te trekken. Alle gepensioneerden moeten volgens het ABVV recht hebben op een wettelijk pensioen dat gelijk is aan 75 procent van hun laatste loon. Nu ligt de vervangingsgraad meestal op 60 procent. Met de afschaffing van het fiscaal voordeel van het pensioensparen kan 700 miljoen euro aan extra belastingsinkomsten gehaald worden, stelt De Leeuw. Maar de verhoging van de vervangingsgraad kost volgens de berekening van het ABVV liefst 2,47 miljard euro per jaar. De rest van de nodige middelen moet dan ook gepuurd worden uit een verhoging van de sociale bijdragen. Zowel werknemers als werkgevers moeten daarbij bereid zijn een inspanning te leveren, klinkt het. (Belga)