De installatie staat middenin de woestijnvlakte, over een gebied van 2,5 vierkante kilometer. De geproduceerde energie spaart volgens de initiatiefnemers zo'n 175.000 ton CO2 uit. Hetzelfde effect bekomt men door 1,5 miljoen bomen te planten of 15.000 wagens van de weg te halen. Abu Dhabi is net als zijn buurlanden rijk aan ruwe olie, maar in heel wat van die Golfstaten is men volop aan het diversifiëren en investeren in hernieuwbare energie, voor als de oliebronnen zijn opgedroogd. Abu Dhabi wil tegen 2020 minstens 7 procent van zijn energiebevoorrading uit hernieuwbare bronnen halen. (ANA)

De installatie staat middenin de woestijnvlakte, over een gebied van 2,5 vierkante kilometer. De geproduceerde energie spaart volgens de initiatiefnemers zo'n 175.000 ton CO2 uit. Hetzelfde effect bekomt men door 1,5 miljoen bomen te planten of 15.000 wagens van de weg te halen. Abu Dhabi is net als zijn buurlanden rijk aan ruwe olie, maar in heel wat van die Golfstaten is men volop aan het diversifiëren en investeren in hernieuwbare energie, voor als de oliebronnen zijn opgedroogd. Abu Dhabi wil tegen 2020 minstens 7 procent van zijn energiebevoorrading uit hernieuwbare bronnen halen. (ANA)