"Het volledige proces, van het invullen van het aanvraagformulier tot de beslissing, kan tegenwoordig papierloos verlopen. Op die manier kan er sneller, efficiënter en goedkoper gewerkt worden", luidt het. De RVA hoopt dat zoveel mogelijk werkgevers en werknemers uit de privésector de elektronische procedure gaan gebruiken. Ze wijst erop dat gewerkt wordt met een eBox: een beveiligde online brievenbus waartoe de burger toegang heeft via zijn elektronische identiteitskaart of via zijn burgertoken. De toepassing is te vinden op de website www.socialsecurity.be. Zij die dat wensen, kunnen wel nog steeds het aanvraagproces op papier doen. Voor werknemers uit de openbare sector zou de elektronische procedure pas in de loop van volgend jaar ingevoerd worden. (Belga)

"Het volledige proces, van het invullen van het aanvraagformulier tot de beslissing, kan tegenwoordig papierloos verlopen. Op die manier kan er sneller, efficiënter en goedkoper gewerkt worden", luidt het. De RVA hoopt dat zoveel mogelijk werkgevers en werknemers uit de privésector de elektronische procedure gaan gebruiken. Ze wijst erop dat gewerkt wordt met een eBox: een beveiligde online brievenbus waartoe de burger toegang heeft via zijn elektronische identiteitskaart of via zijn burgertoken. De toepassing is te vinden op de website www.socialsecurity.be. Zij die dat wensen, kunnen wel nog steeds het aanvraagproces op papier doen. Voor werknemers uit de openbare sector zou de elektronische procedure pas in de loop van volgend jaar ingevoerd worden. (Belga)