Het aantal ondernemingen dat overging tot een collectief ontslag bedroeg 40, meer dan dubbel zoveel als vorig jaar toen het er 18 waren. Vooral in Wallonië gingen veel banen verloren: 3.336 om precies te zijn, bijna drie keer zoveel als het jaar voordien. In Vlaanderen waren het er 901, iets meer dan de helft van een jaar geleden. In Brussel ging het om 436 ontslagen, ruim het dubbele van een jaar geleden. Dat Wallonië zo zwaar getroffen werd, heeft vooral te maken met drie herstructureringen bij bedrijven in dit landsdeel. Minister van Arbeid Monica De Coninck roept de lange duur van de crisis als verklaring in. In een eerste fase konden bedrijven veel gebruik maken van economische werkloosheid, maar dat duurt niet onbeperkt. "Nu de economie niet verbetert zoeken ze hun toevlucht tot ontslagen. Dat is ongetwijfeld een verklaring van de stijging." De Coninck wijst erop dat de regering wel maatregelen neemt om de werkgelegenheid op peil te houden, zoals de algemene lastenverlaging en extra maatregelen voor vijftig-plussers. (Belga)

Het aantal ondernemingen dat overging tot een collectief ontslag bedroeg 40, meer dan dubbel zoveel als vorig jaar toen het er 18 waren. Vooral in Wallonië gingen veel banen verloren: 3.336 om precies te zijn, bijna drie keer zoveel als het jaar voordien. In Vlaanderen waren het er 901, iets meer dan de helft van een jaar geleden. In Brussel ging het om 436 ontslagen, ruim het dubbele van een jaar geleden. Dat Wallonië zo zwaar getroffen werd, heeft vooral te maken met drie herstructureringen bij bedrijven in dit landsdeel. Minister van Arbeid Monica De Coninck roept de lange duur van de crisis als verklaring in. In een eerste fase konden bedrijven veel gebruik maken van economische werkloosheid, maar dat duurt niet onbeperkt. "Nu de economie niet verbetert zoeken ze hun toevlucht tot ontslagen. Dat is ongetwijfeld een verklaring van de stijging." De Coninck wijst erop dat de regering wel maatregelen neemt om de werkgelegenheid op peil te houden, zoals de algemene lastenverlaging en extra maatregelen voor vijftig-plussers. (Belga)