"De directie weigert te zoeken naar oplossingen," aldus vakbondsafgevaardigde Thierry Duchene (CSC), waardoor volgens hem naakte ontslagen niet kunnen worden uitgesloten. Ook zijn collega van de socialistische vakbond, Ivan Del Percio, getuigt over een gebrek aan openheid bij de directie, waardoor het zoeken van alternatieven onmogelijk wordt. Hij wijst erop dat voor een deel van de productie de kosten in Gosselies amper verschillen van andere fabrieken. De directie van haar kant zegt dat ze reeds dertien keer vergaderd heeft met de vakbonden. Daarbij werd op 150 vragen geantwoord. "De directie meent dan ook dat ze alle legitieme en pertinente vragen heeft beantwoord", aldus een woordvoerder. Hij bevestigt dat de directie de informatiefase in de procedure rond collectief ontslag tegen 20 augustus wil afronden. Er rest de bonden dus nog een maand om met voorstellen te komen om de kosten met 20 à 25 procent te verminderen, luidt het. De woordvoerder wijst er nog op dat sinds de aankondiging van de herstructurering, in februari van dit jaar, het aantal orders nog eens met 10 procent is gedaald, terwijl de productie nog niet werd aangepast. De directie van Caterpillar wil 1.400 banen schrappen in de fabriek in Gosselies. (Belga)

"De directie weigert te zoeken naar oplossingen," aldus vakbondsafgevaardigde Thierry Duchene (CSC), waardoor volgens hem naakte ontslagen niet kunnen worden uitgesloten. Ook zijn collega van de socialistische vakbond, Ivan Del Percio, getuigt over een gebrek aan openheid bij de directie, waardoor het zoeken van alternatieven onmogelijk wordt. Hij wijst erop dat voor een deel van de productie de kosten in Gosselies amper verschillen van andere fabrieken. De directie van haar kant zegt dat ze reeds dertien keer vergaderd heeft met de vakbonden. Daarbij werd op 150 vragen geantwoord. "De directie meent dan ook dat ze alle legitieme en pertinente vragen heeft beantwoord", aldus een woordvoerder. Hij bevestigt dat de directie de informatiefase in de procedure rond collectief ontslag tegen 20 augustus wil afronden. Er rest de bonden dus nog een maand om met voorstellen te komen om de kosten met 20 à 25 procent te verminderen, luidt het. De woordvoerder wijst er nog op dat sinds de aankondiging van de herstructurering, in februari van dit jaar, het aantal orders nog eens met 10 procent is gedaald, terwijl de productie nog niet werd aangepast. De directie van Caterpillar wil 1.400 banen schrappen in de fabriek in Gosselies. (Belga)