Knacks grote geldenquête

Welke landen steunen het basisinkomen?