Wie zonder diploma op de arbeidsmarkt terechtkomt, ziet zijn kansen op werk teruglopen. Vooral in crisistijden. In de groep tussen 18 tot 24 jaar heeft 10 procent in ons land geen diploma. Daarvan is 60 procent werkloos. Sterker nog: slechts twee op de drie werkloze jongeren zonder diploma zoekt nog actief naar werk. De rest heeft de hoop op een carrière al opgegeven.
...