De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) verwacht voor de Vlaamse begroting van 2016 een nominaal tekort van 243 miljoen euro. Dat zou beter zijn dan het tekort van 367 miljoen euro dat de Vlaamse regering eerder had geraamd. Voor 2017 is volgens de SERV een nominaal evenwicht mogelijk. De Vlaamse regering had zich ook voorgenomen in 2017 een evenwicht te halen, een jaar vroeger dan was a...

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) verwacht voor de Vlaamse begroting van 2016 een nominaal tekort van 243 miljoen euro. Dat zou beter zijn dan het tekort van 367 miljoen euro dat de Vlaamse regering eerder had geraamd. Voor 2017 is volgens de SERV een nominaal evenwicht mogelijk. De Vlaamse regering had zich ook voorgenomen in 2017 een evenwicht te halen, een jaar vroeger dan was afgesproken in het Belgische Stabiliteitspact.Toch zou het een goede zaak zijn als er zo snel mogelijk - volgend jaar dus - een begrotingsevenwicht wordt bereikt, en dat Vlaanderen zelfs streeft naar een overschot. Daar zijn drie redenen voor.Ten eerste betekent een begrotingsevenwicht dat de Vlaamse overheidsschuld minder snel aangroeit. Ten tweede is het een belangrijk signaal naar de andere overheden. Het saneren van de Belgische overheidsfinanciën is groepswerk. Om de Europese doelstellingen te bereiken moeten alle Belgische overheden werken aan een budgettair evenwicht. Op federaal en Waals niveau wordt pas vanaf 2018 gedacht aan een evenwicht. Als Vlaanderen het deficit tegen 2016 zou wegwerken, zou dat de andere overheden onder druk zetten.De derde reden om snel tot een begroting in evenwicht - of zelfs tot een overschot - te komen, is de behoefte aan extra investeringen. België kampt met een investeringsdeficit. Momenteel bedragen de overheidsinvesteringen iets meer dan 4 procent van de overheidsuitgaven. Rond de eeuwwisseling was dat nog 5,5 procent. Vlaanderen doet er daarom verstandig aan snel een begrotingsoverschot te boeken en dat te spenderen aan productieve investeringen. De Vlaamse regering is al een investeringsregering, want er zijn dit jaar 275 miljoen euro aan extra investeringskredieten gepland. Maar dat geld gaat vooral naar onderwijs en welzijn. Het zou meer naar productieve investeringen moeten gaan, zoals wegeninfrastructuur en door de overheid gestimuleerde onderzoek en ontwikkeling.