Vlaamse overheid herwerkt subsidies voor kmo's
Vlaamse overheid herwerkt subsidies voor kmo's
Vlaamse overheid herwerkt subsidies voor kmo's
Vlaamse overheid herwerkt subsidies voor kmo's
Vlaamse overheid herwerkt subsidies voor kmo's
Vlaamse overheid herwerkt subsidies voor kmo's
Vlaamse overheid herwerkt subsidies voor kmo's
21295375in't verleden zijn subsidies veelal loonsubsidies geweest onder't mom van ""investeringssteun"Het resultaat hebben we in de auto-industrie reeds gezien , hogere lonen voor't personeel en hogere ontslagvergoedingen terwijl de toeleveranciers het met merkelijk minder moesten doen!2016-06-27 22:23:47Pierre Vaneylen1294101Een subsidiebeleid is altijd inefficient geeft aanleiding to corruptielineaire belastingverlagingen zijn veel efficiënter.<BR> Subsidies dwingen KMO's tot het verspillen van tijd met het zich informeren over welke subsidies van toepassing kunnen zijn en met het maken van een dossier voor het aanvragen van deze subsidie. De beslissing over de toekenning gebeurd dan door een ambtenaar die al heel sterk in zijn schoenen moet staan om geen smeergelden aan te nemen. De KMO die een omslachtige aanvraag doet en uiteindelijk afgewezen wordt is er uiteindelijk nog slechter aan toe dan zonder aanvraag.<BR>Politici houden echter van subsidies. Ze noemen dat beleid voeren en zonder twijfel hopen ze stiekem ook een graantje mee te pikken van de corruptie die onvermijdelijk zal ontstaan.<BR>Subsidies zonden bij grondwet verboden moeten worden.2016-06-26 17:55:20Koen Peeters7210372016-06-24 19:52:072016-06-24 20:12:28NewsgatePas de parutionNormalarticleOndernemenKnack Trends

Vlaamse overheid herwerkt subsidies voor kmo's

Het Vlaamse Agentschap voor Innoveren & Ondernemen (Vlaio) heeft dit voorjaar zowel zijn kmo-portefeuille als zijn kmo-groeisubsidie een nieuw elan gegeven. Wat betekent dat in de praktijk en wat vinden de bedrijven van de evolutie?

yesrmgimport newsgate2016-06-24 19:51:00http://trends.knack.be/economie/ondernemen/vlaamse-overheid-herwerkt-subsidies-voor-kmo-s/article-normal-721037.htmlhttp://m.trends.knack.be/economie/ondernemen/vlaamse-overheid-herwerkt-subsidies-voor-kmo-s/article-normal-721037.htmlhttp://trends.knack.be/economie/ondernemen/http://m.trends.knack.be/economie/ondernemen/
Vlaamse overheid herwerkt subsidies voor kmo's

Vlaio ontstond op 1 januari uit het samengaan van het Agentschap Ondernemen en een deel van het IWT. Op de nieuwe naam volgde de hervorming van de instrumenten waarmee de Vlaamse overheid bedrijven wil stimuleren om te groeien en te innoveren. Sinds 1 april is de werking van de kmo-portefeuille vereenvoudigd en op 11 mei schoot de kmo-groeisubsidie uit de startblokken.

De kmo-portefeuille mikt op ondernemingen die opleidingen en advies van externe dienstverleners willen laten subsidiëren. Voorheen had de portefeuille een complexe structuur, maar Vlaio behoudt enkel opleiding en advies. Advies is advies, liet het agentschap nadrukkelijk noteren. Dat betekent ook dat de implementatie van dat advies niet gesubsidieerd kan worden. In één beweging schrapt Vlaio het bos aan steunpercentages en plafonds per categorie. Enkel tussen kleine en middelgrote ondernemingen bestaat een onderscheid.

Kleine bedrijven kunnen 40 procent steun krijgen met een plafond van 10.000 euro subsidie per jaar. Voor middelgrote bedrijven gaat het om 30 procent en een bovengrens van 15.000 euro. De procedure loopt online en geautomatiseerd, dus zonder dossierbeheerder zoals bij het vroegere strategische advies het geval was. De structuur is eenvoudiger, maar het deel dat bedrijven zelf neertellen, ligt wel hoger. "Ik denk niet dat dit de aanvragen zal afremmen", zegt Vlaams minister van Economie Philippe Muyters. "Het verdwijnen van de zuilen, waardoor wij niet meer bepalen waaraan een bedrijf deze subsidie moet besteden, zorgt dat je het bedrijf het stuur in handen geeft. Tot nu toe bedroeg de gemiddelde steun via de kmo-portefeuille 1000 euro. Ik geloof echt dat we met deze manier van werken een stap vooruit doen."

Kmo-groeisubsidie

De tweede Vlaio-ingreep is de lancering van de nieuwe kmo-groeisubsidie. De groeisubsidie vervangt vier instrumenten van het Agentschap Ondernemen en het IWT waarmee strategische groeitrajecten werden gesteund. De kmo-groeisubsidie richt zich op bedrijven die willen groeien door innovatie, transformatie of internationalisatie. De groeisubsidie werkt gerichter dan de kmo-portefeuille: de aanvraag moet kaderen in een ambitieus groeitraject en niet elke onderneming heeft elk jaar zo'n groeitraject voor de deur staan.

De kmo-groeisubsidie moet de steun aan dergelijke trajecten vooral overzichtelijker maken. Wie strategisch advies inwint bij een externe consultant, kan dat voor de helft laten subsidiëren tot maximaal 25.000 euro per jaar per bedrijf. Het bedrijf kan er ook voor opteren de strategische kennis die het nodig heeft voor het groeitraject in huis te halen door middel van een aanwerving. Wie iemand met een contract voor onbepaalde duur in dienst neemt, kan de helft van de loonkosten voor het eerste werkjaar, en dat tot 25.000 euro, laten subsidiëren. Een gecombineerd traject, waarbij een kmo ervoor kiest samen te werken met een consultant en iemand aanwerft, is ook mogelijk. De totale subsidie bedraagt dan maximaal 50.000 euro per traject. Wel moet het totaalbedrag van je investering minstens 20.000 euro bedragen.

Wouter Temmerman

2016-06-24LOWeconomieVlaioPhilippe MuytersVlaamse Agentschap voor InnoverenAgentschap Ondernemen