'Vlaamse werkgevers optimistisch over tewerkstelling, Waalse niet' (Manpower)

08/09/15 om 02:09 - Bijgewerkt om 02:12

De gemiddelde tewerkstellingsvooruitzichten van de Belgische werkgevers zijn al een jaar stabiel. Maar de cijfers verbergen een grote discrepantie: de Vlaamse werkgevers zijn het meest optimistisch in ruim vier jaar, terwijl in Wallonië de tewerkstellingsprognose in het rood zakt.

'Vlaamse werkgevers optimistisch over tewerkstelling, Waalse niet' (Manpower)

Onder meer de elektriciteitssector verwacht grotere banengroei © BELGA

Dat blijkt uit de driemaandelijkse barometer van HR-dienstenbedrijf Manpower.

"De arbeidsmarkt evolueert gunstig en de signalen duiden op een heropleving", stelt Manpower na een rondvraag bij 750 Belgische werkgevers eind juli. Vooral in Vlaanderen groeit het optimisme. De nettotewerkstellingsprognose - het verschil tussen het percentage bedrijven dat het komende kwartaal denkt mensen aan te werven en het percentage dat denkt te ontslaan - bedraagt er +7, of het hoogste peil sinds het derde kwartaal van 2011. De Brusselse werkgevers zijn iets voorzichtiger (+3), terwijl de nettotewerkstellingsprognose in Wallonië negatief is (-4).

In Wallonië gaat het om "de zwakste score sinds het tweede kwartaal van 2013", aldus Manpower.

'Behoedzaam'

Ook tussen sectoren zijn er grote verschillen. De sector elektriciteit, gas en water leidt de dans (+10), gevolgd door winning van delfstoffen (+6). Werkgevers uit de sectoren transport, logistiek en communicatie, groot- en kleinhandel, en bouw verwachten negatieve tewerkstelling.

Op wereldwijde schaal zijn de Indiase (+41) en de Taiwanese werkgevers (+36) het meest optimistisch. In Europa zijn dat de Roemenen (+16), terwijl de Italiaanse werkgevers (-4) de rij sluiten.

"Er zijn in deze postrecessietijden nog te veel onzekerheden waardoor de werkgevers (vooral in Europa) op hun hoede blijven", besluit Manpower.

(Belga/RR)

Lees meer over:

Onze partners