Posios groeit door met Canadees kapitaal

22/10/14 om 16:01 - Bijgewerkt om 16:01

De Gentse starter Posios fuseert met zijn grotere Canadese sectorgenoot Lightspeed Retail. Het discours van weer een Vlaamse technologieparel die in buitenlandse handen valt, laten we beter achterwege, zeggen Vlaams minister voor Innovatie Philippe Muyters en Wim De Waele, CEO van het ICT-onderzoekscentrum iMinds.

Posios groeit door met Canadees kapitaal

© belga

Lightspeed Retail is een jonge, maar belangrijke speler in kassasoftware voor tablets. Grotendeels Amerikaanse investeerders hebben meer dan 35 miljoen dollar in het bedrijf gepompt, om de expansie buiten Noord-Amerika te versnellen. Dat is ook de reden waarom het met Posios in zee wil. De kleinere gelijkaardige Gentse starter met een focus op de horeca was bezig aan een veelbelovend traject, maar had veel minder geld opgehaald. Het kan nu verder groeien onder de vleugels van Lightspeed. "

"Het is ook een mijlpaal voor iMinds", zegt Wim De Waele van iMinds. "Posios was een van de eerste deelnemers aan ons iStart-incubatietraject dat starters ondersteunt en coacht. Bij andere start-ups waren er al een paar bescheiden operaties geweest, maar dit is verreweg de grootste transactie die bij een van de deelnemers gebeurt."

Ook Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA), bevoegd voor innovatie en voogdijminister van iMinds, is tevreden. Hij stelt eind deze week zijn beleidsnota over innovatie voor, waarin hij een lans breekt voor de betere commercialisering van onze kennis. Dat dit deze keer gebeurt met de hulp van een buitenlandse speler, vindt hij niet erg. "Wilde Posios verder doorgroeien, dan moest het op zoek gaan naar durfkapitaal. Dat is niet onmogelijk, maar ik denk dat het juiste keuze maakt door met Lightspeed in zee te gaan. In hun geval was Vlaams durfkapitaal niet de beste keuze. Nu hebben ze een betere toegang tot de Noord-Amerikaanse markt, waardoor ze sneller kunnen doorgroeien. Bovendien blijven de activiteiten en de knowhow voldoende verankerd in Gent. Meer zelfs, Lightspeed wil de hoofdzetel van Posios uitbouwen tot zijn Europese hoofdkwartier. Dat is ook een bewijs dat Gent met zijn hoogopgeleide en creatieve werknemers een zeer goede voedingsbodem is voor innovatieve bedrijven."

In ruil voor de begeleiding kreeg iMinds een kleine participatie. Wordt de meerwaarde weer in nieuwe starters geïnvesteerd?

Wim De Waele: "De financiële voorwaarden blijven geheim, maar iMinds boekt inderdaad een duidelijke meerwaarde. De eindbeslissing ligt bij de Vlaamse overheid, maar iMinds wil het geld graag in andere start-ups investeren om nieuwe successen mogelijk te maken. Ons incubatietraject kent overigens een groeiend succes. In het eerste jaar waren er slecht 5 deelnemers, wellicht gaan we dit jaar naar de 25.

"Natuurlijk worden die niet allemaal even succesvol als Posios. Aan zulke investeringen is een hoog risico gebonden, maar dat is net onze taak. De grootste uitdaging voor starters, is kapitaal vinden. Door de financiële crisis kunnen zij moeilijker terecht bij banken of ander privaat kapitaal."

U pleit al langer voor een taxshelter voor starters.

Wim De Waele: "Voor de financiering van film en andere audiovisuele producties is een taxshelter zeer populair om privé-investeerders aan te trekken. Die regeling is moeilijk door te trekken naar starters in technologische niches. Maar er kan een andere gunstregeling worden uitgewerkt. Het Verenigd Koninkrijk heeft al een paar jaar het seed enterprise investment scheme, waarmee de overheid investeren in starters aanmoedigt."

Een taak voor u, minister Muyters?

Wim De Waele: "Eigenlijk valt dat onder de bevoegdheid van de federale regering, meer bepaald minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Ik zeg niet direct neen, maar dat moet eerst goed onderzocht en besproken worden met het federale niveau. Er zijn nog andere mogelijkheden dan een aangepaste fiscaliteit, bijvoorbeeld het gemakkelijker maken voor starters om bij Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) aan te kloppen. Het kan dus op verschillende manieren. Maar het is uiteraard de rol van de overheid om het probleem in de startfinanciering aan te pakken waar de markt te veel of helemaal tekortschiet."

Wim De Waele: "Er zal ook meer internationale interesse komen voor Vlaamse starters. Accel Partners, een van de bekendste en grootste durfkapitaalfondsen in Silicon Valley, heeft onlangs een kantoor opgericht in Londen. Ze zeggen dat de Europese markt heel interessant is door de technologische knowhow, het talent en de lagere waardering van de bedrijven. Accel investeert ook in Lightspeed. Door de fusie met Posios, kennen de investeerders van Lightspeed nu ook beter de Vlaamse markt. Dat is een belangrijk neveneffect van de deal."

Onze partners