4 tips voor meer vrouwen in de raad van bestuur

03/06/13 om 13:50 - Bijgewerkt om 13:50

Bron: Trends

Naar aanleiding van een enquête over genderonevenwicht in de raden van bestuur van bedrijven geeft het Amerikaanse managementblad Harvard Business Review deze 4 tips aan bedrijven die iets willen doen aan een ovenwichtige raad van bestuur waarin nauwelijks vrouwen zitten.

U kunt zich abonneren of uitschrijven op de nieuwsbrief door hierboven te klikken op de tab 'registreren' of 'registratie wijzigen'.

1 Versterk groepsdynamieken. Geef voldoende informatie aan alle nieuwe bestuursleden en werk aan teambuilding. Betrek alle bestuursleden in regelmatige sociale activiteiten zoals etentjes of jaarlijkse uitstappen. Beperk je niet alleen tot vergaderingen, maar zorg voor conference calls, videobellen en andere tools voor overleg tussen twee vergaderingen.

2 Maak een strategisch plan om je raad van bestuur diverser te maken. Hanteer daarbij een brede opvatting van diversiteit: kijk welke ervaring, vaardigheden, bekwaamheden, perpectieven en gedragingen nodig zijn voor de raad van bestuur. Stel vervolgens rigoureuze selectieprocedures op gebaseerd op deze criteria.

3 Leid zelf meer vrouwen op. Besteed binnen de raad van bestuur belang aan talentontwikkeling in het bedrijf. Rekruteer, ontwikkel en promoot op elk niveau van de organisatie een aantal goede vrouwelijke kandidaten. Maak binnen het bedrijf een ontwikkelpad voor toekomstige leiders met behulp van mentors, opleiding en openlijke steun van het bestuur.

4 Evalueer de raad van bestuur streng. Zorg voor een bedrijfscultuur waarin verantwoordelijkheid en verantwoording belangrijk zijn. Voorzie heldere processen om conflicten tussen bestuursleden te beheren en pak ongewenst gedrag van een bestuurslid meteen aan. Evalueer de prestaties van het bestuur en zijn leden. Verwijder bestuursleden die niet goed presteren.

Onze partners