'We gaan terug naar grotere banken'

29/01/14 om 08:49 - Bijgewerkt om 08:49

Bron: Trends

"Alleen banken die voldoende groot zijn, kunnen een interessant verdienmodel ontwikkelen", zegt Gerrit Zalm, de directievoorzitter van ABN Amro. 'Too small to comply' heet de nieuwe uitdaging voor de sector.

'We gaan terug naar grotere banken'

© Image Globe

"Alleen banken die voldoende groot zijn, kunnen een interessant verdienmodel ontwikkelen", zegt Gerrit Zalm, de directievoorzitter van ABN Amro. 'Too small to comply' heet de nieuwe uitdaging voor de sector.
"We gaan terug naar grotere banken", waarschuwt Gerrit Zalm (61), de Nederlandse oud-minister van Financiën en de directievoorzitter van de Nederlandse bank ABN Amro, in een interview met Trends. "Er is een toevloed aan regelgeving waaraan moet worden voldaan en er zijn de stijgende technologiekosten. Voor banken die te klein zijn, wordt dat een uitdaging."

Staat dat niet haaks op een van de lessen van de financiële crisis dat banken niet too big to fail mogen zijn?

ZALM. "Het is een paradox. Het probleem dat je nu krijgt, is dat bepaalde banken 'too small to comply' worden. Kleine banken moeten aan exact dezelfde regels voldoen als de grote, en dat vergt een grote juridische en compliance-staf. Ik heb begrepen dat Europa dit jaar zo'n 200 regelgevingscomplexen ter consultatie naar de markt stuurt. Zelfs een bank als ABN Amro is nauwelijks nog in staat dat allemaal te verwerken, laat staan dat je dat straks ook nog eens allemaal moet invoeren. We gaan dus weer naar grotere banken. Om te vermijden dat dit opnieuw een systeemrisico inhoudt, moeten we ervoor zorgen dat het toezicht goed is en dat de banken voldoende gekapitaliseerd zijn."

Kunnen banken in een sterk gereguleerde omgeving met hoge kapitaaleisen nog voldoende rendement halen?

ZALM. "Uiteindelijk wel, simpelweg omdat iedere financiële instelling ermee te maken heeft. Het is een algemene kostenverhoging voor de hele sector. En dus zal ze worden verrekend aan de klant. Het is zoals een accijns op benzine, die wordt niet door de pomphouder, maar door de klant betaald. Zo zal het in de banksector ook gaan. Waardoor de bank voor de aandeelhouders toch weer een aanvaardbaar rendement haalt."

Lees het volledige interview met Gerrit Zalm deze week in Trends.

Lees meer over:

Onze partners