'Het leven in Griekenland is zo ellendig dat volwassen kinderen opnieuw bij hun ouders intrekken'

17/06/15 om 15:14 - Bijgewerkt op 19/06/15 om 14:47

Griekenland kampt met een alarmerend hoge jongerenwerkloosheid, terwijl ook de vruchtbaarheid lijkt af te nemen. Dat heeft zo zijn gevolgen voor de Griekse samenleving.

'Het leven in Griekenland is zo ellendig dat volwassen kinderen opnieuw bij hun ouders intrekken'

© reuters

Het ouderlijke huis verlaten wanneer je oud genoeg bent om op eigen benen te staan, maakt deel uit van het cyclus van het leven. In normale omstandigheden is die stap onomkeerbaar. In het noodlijdende Griekenland is dat hoe langer hoe minder het geval. Daar zien jonge volwassenen zich door financiële noodzaak steeds vaker verplicht opnieuw bij hun ouders in te trekken.

Het aantal mensen dat over te weinig geld beschikt om zelfstandig te wonen, is sinds de neergang van het Meditterane land in 2010 begon gestaag opgelopen.

Volgens berekeningen van het Europese statistiekbureau Eurostat is het aandeel van de zogenaamde 'momma's boys and girls' - uit de leeftijdscategorie van 18 tot 34 jaar - bij de Griekse bevolking intussen toegenomen tot 63,5 procent. Ruim de helft van de jonge mensen uit de leeftijdscategorie van 25 tot 34 jaar woont nog - of opnieuw - in het ouderlijke huis.

'Het leven in Griekenland is zo ellendig dat volwassen kinderen opnieuw bij hun ouders intrekken'

© grafiek eurostat/bloomberg

De reden waarom zoveel volwassen kinderen nog - of opnieuw - bij hun ouders wonen ligt voor de hand: de harde economische realiteit.

Twee factoren spelen daarbij een bepalende rol

1. Geen vooruitzichten op een baan

In Griekenland zit ruim de helft van de jongeren onder de 25 jaar zonder werk. Dan ligt het voor de hand dat velen onder hen kiezen voor de gratis huisgemaakte maaltijden van hun ouders, en de nacht doorbrengen in de kinderkamer van weleer.

'Het leven in Griekenland is zo ellendig dat volwassen kinderen opnieuw bij hun ouders intrekken'

© tabel eurostat/bloomberg

2. Afnemende vruchtbaarheid

Jongeren in Griekenland zijn het niet langer gewoon kinderen te verwekken. Wie kan het ze kwalijk nemen? Het onderhouden van een gezin is nu eenmaal een dure aangelegenheid. Minder kinderen betekent als vanzelfsprekend dat de Griekse bevolking ouder wordt, wat niet zonder gevolgen blijft voor wie wel werk heeft. Want door de vergrijzing van de Griekse samenleving wordt een krimpende beroepsbevolking verplicht de steeds zwaardere pensioenlasten te torsen, aangezien het aantal ouderen dat recht heeft op een wettelijk pensioen verder blijft toenemen.

'Het leven in Griekenland is zo ellendig dat volwassen kinderen opnieuw bij hun ouders intrekken'

© grafiek eurostat/bloomberg

Op dit moment zijn het de ouders die de volwassen kinderen onderhouden. Rest de vraag wat er zal gebeuren wanneer diezelfde volwassen kinderen binnen afzienbare tijd voor hun oude ouders moeten zorgen? (Bloomberg/BO)

Lees meer over:

Onze partners