Belgische economie koelt af

28/10/16 om 17:06 - Bijgewerkt om 17:09

De Belgische economie is in het derde kwartaal van 2016 - volgens een eerste raming - met 0,2 procent gegroeid. Op die manier koelt de economie af, want in het voorgaande kwartaal was er nog 0,5 procent groei.

Belgische economie koelt af

© belga

"Volgens de flashraming van het bruto binnenlands product (bbp) trok de economische bedrijvigheid in het derde kwartaal van 2016 licht aan". Dat meldt het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) van de Nationale Bank.

Het bruto binnenlands product (bbp) - voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverd - nam met 0,2 procent toe ten opzichte van het tweede kwartaal.

In vergelijking met het derde kwartaal van 2015 werd 1,2 procent groei genoteerd. De groei van 0,5 procent in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal wordt bevestigd.

De toegevoegde waarde vertoonde een toename in de bouwnijverheid (+ 0,5 procent) en in de diensten (+ 0,6 procent). Maar voor de industrie was er een daling met 0,2 procent.

De binnenlandse bestedingen stegen in het tweede kwartaal met 0,6 procent: de bedrijven investeerden 1,8 procent meer, de overheden 0,1 procent.

De Belgische gezinnen investeerden 2,4 procent meer in woongebouwen en de private consumptie steeg met 0,4 procent. De overheidsconsumptie daalde met 0,2 procent.

De uitvoer klokte 0,9 procent hoger af, de invoer 0,6 procent hoger. De netto-uitvoer droeg zo positief bij aan de economische groei (+ 0,2 procent).

De binnenlandse werkgelegenheid nam in de periode april-juni met 0,4 procent toe ten opzichte van de voorgaande periode. (Belga/BO)

Onze partners