Eenheidsstatuut : Totale kost compensatiemaatregel blijft gelijk

25/04/14 om 19:39 - Bijgewerkt om 19:39

Bron: Trends

(Belga) De christelijke vakbond ACV is het niet eens met de uitspraken van de werkgevers van de Groep van Tien, dat de hervorming van de arbeidsgeneeskunde niet correct is uitgevoerd. "Het mechanisme is gebaseerd op solidariteit. De totale massa stijgt niet en daalt niet", zegt nationaal secretaris van ACV Mathieu Verjans.

Met het nieuwe systeem wordt voor externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (zoals arbeidsgeneesheer) een eenheidstarief per werknemer ingevoerd. Verjans ontkent niet dat de kosten voor bepaalde ondernemingen hoger zullen zijn dan nu, maar voor andere zullen die lager zijn. "Dat is net het principe van solidariteit", luidt het. "Dit mechanisme helpt om een deel van de de kostenstijging te compenseren in sectoren waar vooral arbeiders werken, terwijl sectoren met veel bedienden iets meer zullen gaan betalen." Sinds dit jaar gelden voor arbeiders en bedienden dezelfde regels inzake ontslag, wat ontslag van arbeiders de facto duurder maakt. De hervorming is een van de compensatiemaatregelen voor die extra kosten voor de werkgevers. Dat nochtans bijkomende kosten dreigen voor bepaalde arbeidsintensieve sectoren, zoals de werkgevers zeggen, wordt door Verjans genuanceerd. "De schoonmaaksector bijvoorbeeld betaalt nu, door omstandigheden, véél te weinig. Zeggen dat ze na de hervorming meer zullen moeten betalen, is appelen met peren vergelijken." Het ACV wijst er in een persbericht nog op dat de hervorming er kwam na een unaniem advies van de sociale partners in de Hoge Raad Preventie en Bescherming op het Werk. (Belga)

Onze partners