"Ondernemers kanten zich niet tegen strenge emissienormen"

27/08/10 om 14:08 - Bijgewerkt om 14:08

Bron: Trends

Leefmilieu staat bovenaan het Vlaamse programma voor het Europese voorzitterschap van België. "Ondernemers kanten zich niet tegen strenge emissienormen. Ze willen duidelijkheid," benadrukt Vlaams 'ambassadeur' Axel Buyse in een interview met Trends.

"Ondernemers kanten zich niet tegen strenge emissienormen"

"Er zijn drie grote aandachtspunten: het klimaat, de biodiversiteit en duurzaam materiaalbeheer. Eind dit jaar is er, in het Mexicaanse Cancun, opnieuw een internationale klimaatconferentie. De vraag is of Europa een leidende rol kan blijven spelen in de strijd tegen de broeikasgassen. In Cancun zouden we met een duidelijke Europees standpunt naar voor moeten komen," legt Buyse uit.
"Onze economische sectoren vragen die duidelijkheid.

Ondernemers zijn niet per definitie tegen strengere normen. Eraan voldoen zal in het begin zwaar zijn, maar op termijn kunnen we er een competitief voordeel uit halen. Bovendien zullen we er kostenefficiënter door werken."

"Het behoud van de biodiversiteit, waarover in de herfst een internationale conferentie plaatsheeft in Nagoya in Japan, is bijvoorbeeld belangrijk in de farmacologie. Voor duurzaam materiaalbeheer drukt Vlaanderen een eigen stempel. Wij staan aan de wereldtop voor de recuperatie van afval en de Ovam (nvdr, de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij) wordt internationaal gerespecteerd. Formeel staat op de agenda van de Europese raad de kwestie van elektrische en elektronische afval, zoals afgedankte huishoudapparaten. Daar zit een enorm potentieel gezien de stijging van grondstoffenprijzen."

Buyse voegt eraan toe: "Het alomvattende idee is dat we naar een fundamentele transitie van onze economie moeten op basis van duurzaamheidsprincipes. Ecologie en economie ontmoeten elkaar, wat goed is voor ons welzijn en Europa economisch een nieuwe dynamiek kan geven. Dat laatste moet ons beter positioneren in de wereldeconomie. Het komt erop aan onze welvaart te bestendigen en bevorderen."

Boudewijn Vanpeteghem

Lees het volledige interview in Trends. Buyse heeft het ook over de noodzaak om structureel te herbekijken hoe federatie en deelstaten in Europa werken.

Lees meer over:

Onze partners