Nathalie Arteel

‘Complimentendag? Werkgevers mogen niet vergeten hun werknemers te erkennen’

Nathalie Arteel waarderingsexpert & zaakvoerder bij Arteel Group

‘Waardering is een basisbehoefte’, schrijft waarderingsexpert Nathalie Arteel. Ze pleit voor meer erkenning op de werkvloer.

Op 1 maart, beter gekend als Complimentendag, geven we massaal complimentjes aan onze vrienden, broers en zussen, ouders, etc. Een dag later staan we niet langer stil bij het belang van waardering. Nochtans is waardering een basisbehoefte. Zeker op de werkvloer is erkenning op regelmatige basis onmisbaar. Een tekort aan appreciatie is de voornaamste oorzaak voor de huidige problematiek van ziekteverzuim en burn-out.

‘Complimentendag? Werkgevers mogen hun werknemers niet vergeten erkennen’

In de US heeft men dat door: daar riep men jaren geleden al de eerste vrijdag van maart uit tot ‘Employee Appreciation Day’. Voor mij is het hoog tijd dat we ook in België op de kar springen. Daarom wil ik graag ook hier de ‘Dag van de erkenning op het werk’ uitroepen.

De klok tikt verder

Het huidige beleid dat toeziet op het algemene welzijn van werknemers is al lang niet meer voldoende. De opgetrokken pensioensleeftijd betekent dat we langer moeten werken. Het is dus van het grootste belang dat werknemers zich gewaardeerd voelen, zodat ze elke dag met goesting naar hun werk gaan. Anders houden we het zo lang niet vol.

Bovendien verbetert de burn-out problematiek niet. Volgens data van het Riziv is het cijfer van langdurig zieken over het afgelopen decennium met maar liefst 70% gestegen en daarmee de overheidsuitgaven om gezondheidskosten te dekken. Dit jaar gaat het om 8 miljard euro, waarmee ziekteuitkeringen voor het eerst meer kosten dan werkloosheidsuitkeringen.

Een logisch gevolg hiervan is het stijgend absenteïsme en ziekteverzuim. Volgens cijfers van SD Worx steeg het totale verzuimpercentage sinds 2008 met 33% tot gemiddeld 12,1 dagen per jaar afwezigheid door ziekte. Vorig jaar kostte het ziekteverzuim de Belgische bedrijven dan ook gemiddeld 1.010 euro per voltijdse werknemer.

88% voelt zich ondergewaardeerd

Een gebrek aan waardering ligt aan de basis van de huidige welzijnsproblematiek op de werkvloer. Totale afwezigheid van appreciatie vergroot het risico op zowel fysieke als mentale gezondheidsproblemen. Recent onderzoek van McKinsey & Company toont aan dat 88% (!) van de medewerkers zich ondergewaardeerd voelt en niet het gevoel heeft dat de werkgever om hen geeft.

Nog te vaak zien bedrijven werknemers als een product dat moet opbrengen.

Leidinggevenden spelen een grote rol in het uitdrukken van appreciatie tegenover werknemers. Nog te vaak zien bedrijven werknemers als een product dat moet opbrengen. Bovendien heerst er nog steeds een hiërarchische relatie tussen werkgever en werknemer, waardoor er te weinig aandacht wordt besteed aan de validatie van het engagement van de medewerker.

Dit heeft als gevolg dat er amper tot geen sociale verbinding is tussen leidinggevende en medewerker.Bedrijven moeten dus dringend inzetten op de ontwikkeling van sociale vaardigheden bij leidinggevenden om verbondenheid tussen hen en werknemers te stimuleren. Hoe meer medewerkers zich verbonden voelen met hun leidinggevende en met elkaar, hoe meer oxytocine er vrijkomt in het lichaam, en hoe meer dit een positieve invloed heeft op hun gezondheid. Volgens een studie van BCG is waardering zelfs het belangrijkste element voor de gezondheid en het geluk van werknemers.

Waarderen is een basisbehoefte

Laat ons werkgevers wakker schudden door de eerste vrijdag van maart uit te roepen tot ‘Dag van de erkenning op het werk’. Bedrijven kunnen niet langer de andere kant opkijken en moeten nu werk maken van een geïntegreerd waarderingsbeleid. Gelukkige werknemers kan je enkel verkrijgen en behouden via het uitbouwen van een positieve en sterke bedrijfscultuur waarbij in de manier van leidinggeven respect, vertrouwen en aandacht centraal staan.

De Belgische werkgevers besteden reeds veel aandacht aan snel toepasbare initiatieven, maar een echt structureel beleid blijft uit. Daarom dring ik bij de overheid aan op een proactief preventiebeleid rond mentale problemen op het werk. Verplicht bedrijven om 1% van hun loonkosten te investeren in een duurzaam en gedragen beleid zodanig dat er een garantie is voor het mentaal en fysiek welzijn van werknemers. Én maak dit fiscaal aftrekbaar. Hierdoor zal niet alleen het ziekteverzuim dalen, maar zullen bedrijven ook beter presteren.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content