Volgens de tekst kunnen zelfstandige ouders of meeouders binnen de vier maanden na de geboorte tien dagen geboorteverlof opnemen. Daar staat een vergoeding van 79 euro per dag tegenover, wat identiek is aan de moederschapsuitkering. Net zoals het moederschapsverlof kan ook het vaderschapsverlof in halve dagen opgenomen worden, in de vier maanden na de geboorte van het kind. Indien hij dat volledige verlof niet wil opnemen, kan de zelfstandige kiezen voor maximaal acht dagen, aangevuld met vijftien gratis dienstencheques die hij kan aanvragen bij het sociaal verzekeringsfonds. De kost van de maatregel wordt geraamd op jaarlijks 1 miljoen euro. (Belga)

Volgens de tekst kunnen zelfstandige ouders of meeouders binnen de vier maanden na de geboorte tien dagen geboorteverlof opnemen. Daar staat een vergoeding van 79 euro per dag tegenover, wat identiek is aan de moederschapsuitkering. Net zoals het moederschapsverlof kan ook het vaderschapsverlof in halve dagen opgenomen worden, in de vier maanden na de geboorte van het kind. Indien hij dat volledige verlof niet wil opnemen, kan de zelfstandige kiezen voor maximaal acht dagen, aangevuld met vijftien gratis dienstencheques die hij kan aanvragen bij het sociaal verzekeringsfonds. De kost van de maatregel wordt geraamd op jaarlijks 1 miljoen euro. (Belga)