Het overleg startte maandagochtend vroeg, en maandagnacht was het overleg nog steeds bezig. De onderhandelaars mikken op dinsdag 5 à 6 uur om het overleg af te ronden. Op tafel niet alleen een loonnorm maar ook heel wat andere belangrijke sociale dossiers, zoals hogere minimumlonen, hogere uitkeringen, de SWT- of brugpensioenleeftijd, soepeler overuren en een grotere tussenkomst van de werkgevers voor het openbaar vervoer van de werknemers. (Belga)