De VSOA had bij de minister aangedrongen op overleg nadat die een bilateraal akkoord had gesloten met de Beroepsvereniging van Rivierloodsen (BVL). De bond was er niet over te spreken dat de vakbonden niet betrokken waren. Gesprekken tussen beide partijen leverden niets op. "De minister verliet het overleg en heeft in éénzelfde beweging eerdere met het VSOA gesloten akkoorden, die door allerlei vertragingsmaneuvres nog niet uitgevoerd werden, van tafel geveegd", zegt VSOA-secretaris Gerda De Norre. Volgens de bond hebben eerder gemaakte afspraken geen waarde, als er voortdurend nieuwe akkoorden gesloten worden. "De VSOA-loodsen zijn hierover gechoqueerd en ontstemd en acties zijn dan ook niet meer te vermijden." (Belga)

De VSOA had bij de minister aangedrongen op overleg nadat die een bilateraal akkoord had gesloten met de Beroepsvereniging van Rivierloodsen (BVL). De bond was er niet over te spreken dat de vakbonden niet betrokken waren. Gesprekken tussen beide partijen leverden niets op. "De minister verliet het overleg en heeft in éénzelfde beweging eerdere met het VSOA gesloten akkoorden, die door allerlei vertragingsmaneuvres nog niet uitgevoerd werden, van tafel geveegd", zegt VSOA-secretaris Gerda De Norre. Volgens de bond hebben eerder gemaakte afspraken geen waarde, als er voortdurend nieuwe akkoorden gesloten worden. "De VSOA-loodsen zijn hierover gechoqueerd en ontstemd en acties zijn dan ook niet meer te vermijden." (Belga)