Dit is hoe self-marketing jouw carrière vooruit kan helpen

© Getty Images/iStockphoto

Onze carrière heeft er alleen maar baat bij als we ons neerzetten als een standvastig merk. In ‘Doen wie je bent’ van Charlotte De Mey heeft de self-marketing coach het onder andere over hoe we dat moeten aanpakken. Trends Style kan u een selectie uit het boek aanbieden.

Van jezelf een merk maken doe je het best weloverwogen. Het is een ongelooflijk interessant proces dat de nodige aandacht vraagt en verdient. Je hebt het meestal niet op een-twee-drie voor elkaar. Het gebeurt het liefst met de glimlach, op jouw tempo en het wordt gestuurd door je goesting en ambitie om jouw betekenis te laten gelden waar jij het belangrijk vindt. Staat er veel op het spel? Eigenlijk wel. Hoeft het daarom zwaar en moeizaam te gaan? Helemaal niet. Liever dicht bij jezelf, vol energie en onderzoekende nieuwsgierigheid en met een gezonde dosis zelfrelativering en mildheid.

Het is de bedoeling je neer te zetten als merk trouw aan wie je bent, wat je doet, voor wie, hoe, waarom en waartoe. Als je daar helderheid in vindt, wordt het duidelijk dat dit een weg is van lange duur. Jij als merk is in overeenstemming met wie je bent en zal bestaan zolang jij bestaat. Als je er tenminste actief mee aan de slag gaat. Het vormt de basis voor je merkstrategie op lange termijn.

Self-marketing gaat uit van jouw talent en niet enkel van je competenties. Het vertrekt vanuit jouw sterktes, de zaken waar je goed in bent.

Duurzaam betekent niet voor eeuwig en altijd. Self-marketing is een voortdurend work in progress. Je actieplan vraagt continu inzet. Bovendien evolueer je voortdurend en jouw omgeving nog het meest van allemaal wellicht. Het is aangeraden minstens één tot twee keer per jaar je merkbelofte en -verhaal te herbekijken en bij te sturen, en natuurlijk ook je actieplan aan te passen indien nodig.

Je duurzame self-marketing gaat uit van jouw talent en niet enkel van je competenties. Het vertrekt vanuit jouw sterktes, de zaken waar je goed in bent, met je handen, je hoofd, je lichaam, je pen enzovoort. Maar er is meer. Het is gekoppeld aan je intrinsieke interesses en motivatie. Jouw intrinsieke interesse hangt samen met je motivatie. Zo zijn er vast onderwerpen en activiteiten die je boeien en waar je uren mee bezig kan zijn, dingen die de tijd doen vliegen zonder het zelf in de gaten te hebben. Dat is je intrinsieke motivatie. Je bent er gewoon heel graag mee bezig en je krijgt er energie van. Je hoeft je er helemaal niet voor op te laden, ermee bezig zijn laadt jou op. Ermee aan de slag gaan vormt geen bezwaar, of je jezelf nu een marketeer durft te noemen of niet. Je duurzame self-marketing pro leert jou immers op een authentieke manier, op een manier die helemaal bij je past. Dat kan door tools in te zetten en een actieplan op te maken die passen bij je competenties, talenten en ambities. Dat is de enige manier om echt overtuigend en geloofwaardig te zijn voor je doelgroep.

Wat echter nog veel belangrijker is, is dat jouw self-marketing gekaderd wordt binnen jouw definitie van succes, wat die ook mag zijn, zolang het maar jouw definitie van succes is en niet die van jouw sector, je verleden, je familie, je voorgangers of wie dan ook. Jouw definitie van succes is het enige juiste waarderende kader voor je activiteiten en resultaten, ongeacht de verwachtingen van je omgeving.

Wanneer je activiteiten gebaseerd zijn op je talent, vervolgens vertaald worden in een duurzaam merk en jou als merk op een authentieke manier profileren, bouw je respect op. Je contacten kennen jouw verhaal, begrijpen wat je doet, voor wie, hoe, waarom en waartoe zodat ze jouw inspanningen waarderen en jouw keuzes respecteren. Concreet betekent dit dat je veel minder verwikkeld raakt in defensieve gesprekken en het nog zelden nodig is je te verantwoorden. Je bent zo goed als uitsluitend in contact met mensen die bij je passen en begrijpen waar je voor staat en waar je je voor inzet. Afgelopen dus met het investeren van tijd en geld in relaties die je niks opleveren.

Je contacten kennen jouw verhaal, begrijpen wat je doet, voor wie, hoe, waarom en waartoe zodat ze jouw inspanningen waarderen en jouw keuzes respecteren.

Ondernemen is een rollercoaster. Het zit mee en het zit tegen en het enige wat je niet mag doen is opgeven. Zowel het gevoel van succes als het ge- voel van falen hoort erbij. Sommigen hebben een natuurlijke aanleg om het laatste uit te vergroten. Anderen bestaan precies uitsluitend uit succes. Deze ervaringen kunnen je weleens grondig ondersteboven gooien. Voeg daar de verwachtingen van je omgeving en de dominante ondernemerscultuur aan toe, en je bent op sommige momenten klaar om de handdoek in de ring te gooien. Daarom is het belangrijk om jouw definitie van succes te bepalen, rekening houdend met je mogelijkheden, middelen en verwachtingen.

De gangbare definities van succes hebben vaak te maken met groei (aantal medewerkers, aantal vestigingen, aantal opdrachten), cijfers (omzet, winst, Return On Investment), het behalen van doelen, het uitwerken van businessplannen, het scheppen van toegevoegde waarde enzovoort. Hierrond bestaan waardevolle oefeningen bij het uitbouwen van je activiteiten. Maar het risico bestaat dat je je identificeert met deze gangbare definities van succes en erin verloren loopt. Deze definities werken immers niet per se voor jouw activiteiten, passen niet helemaal bij jouw waarden en overtuigingen en sluiten daarom niet aan op jouw manier van ondernemen en leven.

Een persoonlijke definitie van succes levert je heel wat op. Je kadert de ontwikkeling van je activiteiten binnen een waarderend kader. Dat op zich is een positieve stap. Het uitbouwen van je activiteiten verloopt niet altijd zoals gepland, en zo kan je focus houden op de waarde die je hoopt te realiseren en niet meteen op de cijfers of de mid- delen onderweg naar je doel. Het helpt je je vertrouwen te behouden en in je kracht te blijven staan wanneer het moeilijk is. Je weet wat je op langere termijn wil bereiken en hoe waardevol dat is. Het helpt ook je geduld te behouden wanneer het nodig is. Want eerlijk, het evolueert in de meeste gevallen veel trager dan gehoopt.

Een persoonlijke definitie van succes helpt je je vertrouwen te behouden en in je kracht te blijven staan wanneer het moeilijk is.

Jouw definitie van succes vormt een kompas bij belangrijke beslissingen. Het gebeurt wel vaker dat we (geheel onverwacht of niet) voor keuzes komen te staan waar we misschien niet meteen naar op zoek waren. Maar kansen bieden zich spontaan aan. Wanneer je dan kan terugkoppelen naar jouw definitie van succes, loop je minder kans in de valkuil van ‘opportunity blindness’ te lopen.

Bovendien is het een manier om je omgeving mee te laten verbinden met jouw manier van ondernemen. Ik hoor wel vaker dat klanten mopperen dat hun partner, ex- collega’s, familie, goede vrienden fronsen en onbegrip uitspreken wanneer ze het over hun activiteiten hebben. Zo heb ik nog uren aan mijn blog geschreven op ons zolderkamertje op de derde verdieping. Onbetaald natuurlijk, maar met een betaalde babysit beneden bij onze meisjes. Dat is informatie die ik toen niet graag deelde, omdat ik niet klaar was voor het onbegrip dat me te beurt zou vallen. Het veroorzaakte ook weleens een discussie. Zo hoorde ik wel meer voorbeelden. Onbegrip over het aanpassen van een werkschema, vragen rond de haalbaarheid van een idee, twijfel over jouw potentieel, onverschilligheid tegenover jouw onbegrensd enthousiasme. Dat zijn allemaal zaken die in het kader van jouw definitie van succes begrijpelijker worden voor je omgeving. Neem dus de tijd deze te formuleren en te delen met de belangrijke mensen in je omgeving wiens steun je nodig hebt. Het zal jullie helpen samen te verbinden rond jouw activiteiten.

Enkele verkennende vragen om jouw definitie van succes te exploreren:

1. Wat is de meest opmerkelijke feedback die je ooit kreeg als solo-ondernemer?

2. Welke drie dingen maken jouw dag waardevol en fun?

3. Waar krijg je energie van? Bij welke activiteiten vergeet je de tijd?

4. Waar verlies je energie aan? Bij welke activiteiten krijg je het moeilijk?

5. Welk project ooit gaf je de sterkste voldoening?

6. Waarom zit jij in dit vak?

7. Vanuit welke waarden en overtuigingen doe je wat je doet?

8. Wie is je grote voorbeeld of inspiratiebron? Licht toe.

9. Wat is het centrale thema in jouw ontwikkeling als ondernemer?

10. Kijk achterom. Wat wil je op je 70ste professioneel bereikt hebben? Of beter nog, wat wil je dat er tijdens de toast naar aanleiding van je pensioen over je wordt gezegd?

Om te besluiten vul je de volgende statements aan:

Mijn succes heeft niks te maken met:

Mijn succes heeft alles te maken met:

Ik ben succesvol wanneer ikzelf:

Ik ben succesvol wanneer anderen:

Beschouw dit als een warm pleidooi voor het ontwikkelen van jouw ondernemerscultuur op basis van jouw definitie van succes. Jij zal het doen, dus het dient in de eerste plaats voor jou te kloppen en duidelijk te zijn voor je directe omgeving zodat ze jouw activiteiten en keuzes kunnen respecteren en ondersteunen.

Doen wie je bent’ van Charlotte De Mey kan je hier bestellen.

Uitgeverij Pelckmans Pro

ISBN 978-94-6337-058-5

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content