Sinds 2013 kunnen ook Waalse en Franse werkzoekenden gebruik maken van de individuele beroepsopleiding IBO. Die opleiding zorgt voor een win-winsituatie voor zowel werkzoekenden als werkgevers. Concreet moet de werkgever tijdens een periode van zes maanden enkel een productiviteitspremie betalen en na de "stageperiode" de werknemer een contract voor onbepaalde duur geven. "Zo'n maatregel is een droom voor de vele Franse en Waalse werkzoekenden. Ze worden opgeleid bij schitterende Vlaamse bedrijven, worden voltijds betaald en hebben kans op duurzaam werk. Ook voor onze ondernemers is dat een schitterende maatregel want dat is een heel laagdrempelige manier om anderstaligen aan te werven zonder veel risico", aldus Ronse. Maar de interesse bij de Walen is gering, bij de Fransen nagenoeg onbestaande. In 2017 stapten 192 Walen in het traject en amper vier Fransen. Voor West-Vlaanderen, gezien de nabijheid van Henegouwen en Noord-Frankrijk, zijn de cijfers eigenlijk nog triester. Amper 21 Walen en drie Fransen volgen een IBO in de kustprovincie waar de grootste arbeidskrapte heerst. Bovendien dalen de cijfers sinds 2015 zienderogen. Ook het aantal werkgevers en organisaties die er gebruik van maken kalft af. "Dit zijn echt barslechte cijfers en ik vind het onbegrijpelijk want zowel in Noord-Frankrijk als in Henegouwen kampt men met hoge werkloosheidscijfers en nood aan omscholing van personeel. Minister Muyters en de VDAB sparen kosten noch moeite om zowel Waalse als Franse werknemers aan te trekken. Ik kan niet anders dan concluderen dat de Waalse en Franse VDAB onvoldoende communiceren over deze maatregel naar hun werkzoekenden toe", merkt Ronse op. "Ik zit een werkgroep rond grensoverschrijdende tewerkstelling voor in de Eurometropool en zal deze problematiek daar onmiddellijk aankaarten. Ik heb er goeie hoop in dat we dit kunnen verbeteren want in 2017 trokken we een recordaantal Waalse werknemers aan in Vlaanderen, ruim 22.500", besluit hij. Het Franse Pôle Emploi meldt wel dat werknemers zes maanden werkzoekende moeten zijn om te kunnen instappen in IBO. Ronse zal dan ook in de werkgroep navragen of er wetgevend iets moet of kan gewijzigd worden. (Belga)

Sinds 2013 kunnen ook Waalse en Franse werkzoekenden gebruik maken van de individuele beroepsopleiding IBO. Die opleiding zorgt voor een win-winsituatie voor zowel werkzoekenden als werkgevers. Concreet moet de werkgever tijdens een periode van zes maanden enkel een productiviteitspremie betalen en na de "stageperiode" de werknemer een contract voor onbepaalde duur geven. "Zo'n maatregel is een droom voor de vele Franse en Waalse werkzoekenden. Ze worden opgeleid bij schitterende Vlaamse bedrijven, worden voltijds betaald en hebben kans op duurzaam werk. Ook voor onze ondernemers is dat een schitterende maatregel want dat is een heel laagdrempelige manier om anderstaligen aan te werven zonder veel risico", aldus Ronse. Maar de interesse bij de Walen is gering, bij de Fransen nagenoeg onbestaande. In 2017 stapten 192 Walen in het traject en amper vier Fransen. Voor West-Vlaanderen, gezien de nabijheid van Henegouwen en Noord-Frankrijk, zijn de cijfers eigenlijk nog triester. Amper 21 Walen en drie Fransen volgen een IBO in de kustprovincie waar de grootste arbeidskrapte heerst. Bovendien dalen de cijfers sinds 2015 zienderogen. Ook het aantal werkgevers en organisaties die er gebruik van maken kalft af. "Dit zijn echt barslechte cijfers en ik vind het onbegrijpelijk want zowel in Noord-Frankrijk als in Henegouwen kampt men met hoge werkloosheidscijfers en nood aan omscholing van personeel. Minister Muyters en de VDAB sparen kosten noch moeite om zowel Waalse als Franse werknemers aan te trekken. Ik kan niet anders dan concluderen dat de Waalse en Franse VDAB onvoldoende communiceren over deze maatregel naar hun werkzoekenden toe", merkt Ronse op. "Ik zit een werkgroep rond grensoverschrijdende tewerkstelling voor in de Eurometropool en zal deze problematiek daar onmiddellijk aankaarten. Ik heb er goeie hoop in dat we dit kunnen verbeteren want in 2017 trokken we een recordaantal Waalse werknemers aan in Vlaanderen, ruim 22.500", besluit hij. Het Franse Pôle Emploi meldt wel dat werknemers zes maanden werkzoekende moeten zijn om te kunnen instappen in IBO. Ronse zal dan ook in de werkgroep navragen of er wetgevend iets moet of kan gewijzigd worden. (Belga)