1 op 7 wil meer betalen voor vervoermiddel met minder CO2-uitstoot dan vliegtuig

. © iStock

Meer betalen voor een verplaatsing met een transportmiddel dat minder CO2 uitstoot dan een vliegtuig? Veertien procent van de mensen is daartoe bereid. Zelfs als dat minder comfortabel en duurder zou zijn.

Nog eens 29 procent zegt bereid te zijn een minder vervuilend alternatief transportmiddel voor een vliegtuig te nemen, op voorwaarde dat de kosten niet oplopen en dat de verplaatsing even comfortabel is. Zesentwintig procent laat zijn keuze van transportmiddel niet afhangen van de CO2-uitstoot. De overige 30 procent had geen mening. Dat blijkt uit een enquête door het marktonderzoeksbureau Ipsos in opdracht van het World Economic Forum. Er werden 19.000 volwassenen bevraagd in 27 landen wereldwijd.

Frequente reizigers

Bij de frequente vliegtuigreizigers is de bereidheid het grootst om een duurzamer transportmiddel te kiezen, ongeacht de prijs of het comfort: 23 procent van hen zegt daartoe bereid te zijn. Bij modale vliegtuigreizigers is dat 17 procent, bij mensen die zelden of nooit vliegen gaat het om 12 procent. Ook mensen jonger dan 35 jaar en universitair gediplomeerden zijn grotere voorstanders van een alternatief voor het vliegtuig.

Op de vraag of men geloof hecht aan de beloften van de vliegtuigindustrie om de CO2-uitstoot vanaf 2020 drastisch te verminderen, antwoordt een derde van de ondervraagden bevestigend. Nog eens een derde zegt hierin weinig tot geen vertrouwen te hebben. Het standpunt van de anderen situeert zich tussen beide extremen. De vliegtuigindustrie, die momenteel goed is voor 2 procent van de wereldwijde CO2-emissies, belooft die tegen 2050 te halveren in vergelijking met 2005.

Partner Content