Volgens Riester, die toegevoegd minister is voor Buitenlandse handel, betekent het uitstel tot 31 december niet dat de kwestie van de baan is. Hij is vastberaden het geschil definitief op te lossen in de extra tijd die hij bekomen heeft. De Franse regering blijft ten volle achter de exportbedrijven staan en de benamingen van oorsprong verdedigen.

Vorige maand was nog bekendgeraakt dat de champagnehuizen zelf de strijdbijl begraven hebben met Rusland, en dat de export vanaf 15 september hervat werd. Voordien was er een Frans embargo in reactie op de nieuwe Russische wet.

Die schrijft voor dat de benaming champagne - sjampanskoje in het Russisch - voortaan voorbehouden blijft voor lokaal gemaakte champagne. Buitenlandse bubbels - dus ook de Franse champagne - moeten als schuimwijn worden verkocht. De verplichting slaat op de kleine lettertjes op de achterkant van de fles. Op de voorkant mag nog steeds champagne, in Latijns schrift, worden gebruikt.

Volgens Riester, die toegevoegd minister is voor Buitenlandse handel, betekent het uitstel tot 31 december niet dat de kwestie van de baan is. Hij is vastberaden het geschil definitief op te lossen in de extra tijd die hij bekomen heeft. De Franse regering blijft ten volle achter de exportbedrijven staan en de benamingen van oorsprong verdedigen. Vorige maand was nog bekendgeraakt dat de champagnehuizen zelf de strijdbijl begraven hebben met Rusland, en dat de export vanaf 15 september hervat werd. Voordien was er een Frans embargo in reactie op de nieuwe Russische wet. Die schrijft voor dat de benaming champagne - sjampanskoje in het Russisch - voortaan voorbehouden blijft voor lokaal gemaakte champagne. Buitenlandse bubbels - dus ook de Franse champagne - moeten als schuimwijn worden verkocht. De verplichting slaat op de kleine lettertjes op de achterkant van de fles. Op de voorkant mag nog steeds champagne, in Latijns schrift, worden gebruikt.