De ABVV-militanten vinden dat het tegengaan van verarming bij éénoudergezinnen een structurele aanpak vereist. "Net als armoedebestrijiding moet deze nieuwe realiteit doordringen bij beleidsmakers op alle niveaus", klinkt het bij het Vlaams ABVV. De financiële draagkracht van meer en meer van die éénoudergezinnen staat onder druk. Het vierjaarlijks congres van het Vlaams ABVV stond in het teken van transitie. "We weten dat er een aantal uitdagingen op ons afkomen. De samenleving verandert en dus ook de realiteit voor werknemers, werkzoekenden en onszelf. Dat heeft niet voor iedereen dezelfde of een even grote impact, zoals de éénoudergezinnen aantonen. Hoe dan ook, of het nu over klimaatverandering, digitalisering of robotisering gaat, telkens opnieuw moeten we kijken hoe we de uitdagingen ombuigen in kansen", verwoordde algemeen secretaris Caroline Copers het. Op het congres, waar ruim vijfhonderd ABVV'ers debatteerden, werd Copers voor vier jaar herverkozen als algemeen secretaris van het Vlaams ABVV. (Belga)

De ABVV-militanten vinden dat het tegengaan van verarming bij éénoudergezinnen een structurele aanpak vereist. "Net als armoedebestrijiding moet deze nieuwe realiteit doordringen bij beleidsmakers op alle niveaus", klinkt het bij het Vlaams ABVV. De financiële draagkracht van meer en meer van die éénoudergezinnen staat onder druk. Het vierjaarlijks congres van het Vlaams ABVV stond in het teken van transitie. "We weten dat er een aantal uitdagingen op ons afkomen. De samenleving verandert en dus ook de realiteit voor werknemers, werkzoekenden en onszelf. Dat heeft niet voor iedereen dezelfde of een even grote impact, zoals de éénoudergezinnen aantonen. Hoe dan ook, of het nu over klimaatverandering, digitalisering of robotisering gaat, telkens opnieuw moeten we kijken hoe we de uitdagingen ombuigen in kansen", verwoordde algemeen secretaris Caroline Copers het. Op het congres, waar ruim vijfhonderd ABVV'ers debatteerden, werd Copers voor vier jaar herverkozen als algemeen secretaris van het Vlaams ABVV. (Belga)