De zes stapten in 2011 in België naar de rechter. Hoewel in hun contracten verwezen wordt naar het Ierse recht en Ierse rechters, zijn volgens hen Belgische rechtbanken bevoegd en is het Belgische recht van toepassing in hun arbeidsgeschil met Ryanair. Nadat de arbeidsrechtbank van Charleroi zich onbevoegd had verklaard, belandde de zaak bij het arbeidshof van Bergen. Dat vroeg verduidelijking aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dat EU-Hof oordeelt nu dat "leden van het boordpersoneel zich kunnen wenden tot de rechter van de plaats van waaruit zij het belangrijkste deel van hun verplichtingen tegenover hun werkgever vervullen". Het is uiteindelijk aan de nationale rechter om die plaats te bepalen, maar "de thuisbasis van de werknemer vormt daarbij een belangrijke aanwijzing". In de contracten van de werknemers werd de luchthaven van Charleroi als "thuisbasis" aangeduid. (Belga)

De zes stapten in 2011 in België naar de rechter. Hoewel in hun contracten verwezen wordt naar het Ierse recht en Ierse rechters, zijn volgens hen Belgische rechtbanken bevoegd en is het Belgische recht van toepassing in hun arbeidsgeschil met Ryanair. Nadat de arbeidsrechtbank van Charleroi zich onbevoegd had verklaard, belandde de zaak bij het arbeidshof van Bergen. Dat vroeg verduidelijking aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dat EU-Hof oordeelt nu dat "leden van het boordpersoneel zich kunnen wenden tot de rechter van de plaats van waaruit zij het belangrijkste deel van hun verplichtingen tegenover hun werkgever vervullen". Het is uiteindelijk aan de nationale rechter om die plaats te bepalen, maar "de thuisbasis van de werknemer vormt daarbij een belangrijke aanwijzing". In de contracten van de werknemers werd de luchthaven van Charleroi als "thuisbasis" aangeduid. (Belga)