Bij duaal leren wordt een opleiding gecombineerd met een praktijkervaring op de bedrijfsvloer. "Passie en vakmanschap moet je voelen op de werkvloer, anders gaan we er nooit in slagen om voldoende mensen naar de industrie te leiden", stelde Leroy. De Tiense Suikerraffinaderij bouwden vorig jaar al een leeratelier uit dat samenwerkt met scholen. Via een nieuw partnerschap met de VDAB gaan het bedrijf en enkele partners uit de streek voortaan ook werkzoekenden en werknemers opleiden via werkplekleren. De VDAB brengt daarbij geïnteresseerden aan en levert een lesgever. Leroy denkt dat het dé manier is om de kloof tussen de beroepsopleidingen en de arbeidsmarkt te dichten. "We worden geconfronteerd met werkzoekenden die geen plaats meer vinden op de arbeidsmarkt, maar misschien wel technologische en technische competenties hebben." Alleen kan de VDAB die mensen echter niet helpen. "Hoe goed onze instructeurs ook zijn, de kloof tussen onze competentiecentra en de bedrijfswereld is te groot. Bedrijven ontwikkelen zich aan gigantische snelheid. Nieuwe processen en nieuwe productiemethodes kan je maar leren via opleidingen die zo dicht mogelijk bij de bedrijven staan." Leroy feliciteerde de Tiense Suikerraffinaderij. "Dit is een voorbeeldwerkgever met aandacht voor korte én lange termijn. De industrie wordt al te vaak vereenzelvigd met negatieve factoren en te weinig met aantrekkelijke en duurzame jobs. Ik waardeer heel sterk hoe het onderwijslandschap zich hier geïntegreerd heeft." De VDAB-baas hoopt dat nog meer bedrijven zullen volgen. "We zitten nog in de pilootfase. Daar moeten we nu voorbij geraken. Het vergt een mentaliteitsswitch." Leroy ziet vooral een uitdaging om het systeem "kmo-vriendelijk" te maken. "We mogen niet te veel vereisten stellen, zodat de drempels weggenomen worden." Vorig jaar werd bijna 50.000 keer een beroep gedaan op werkplekleren. In 20.592 gevallen gebeurde dat via een individuele beroepsopleiding (IBO) en daarnaast werden 27.121 opleidingsstages en 346 instapstages opgestart. Ongeveer twee op de drie was drie maanden na het einde van een opleidingstraject met werkplekleren aan het werk. (Belga)

Bij duaal leren wordt een opleiding gecombineerd met een praktijkervaring op de bedrijfsvloer. "Passie en vakmanschap moet je voelen op de werkvloer, anders gaan we er nooit in slagen om voldoende mensen naar de industrie te leiden", stelde Leroy. De Tiense Suikerraffinaderij bouwden vorig jaar al een leeratelier uit dat samenwerkt met scholen. Via een nieuw partnerschap met de VDAB gaan het bedrijf en enkele partners uit de streek voortaan ook werkzoekenden en werknemers opleiden via werkplekleren. De VDAB brengt daarbij geïnteresseerden aan en levert een lesgever. Leroy denkt dat het dé manier is om de kloof tussen de beroepsopleidingen en de arbeidsmarkt te dichten. "We worden geconfronteerd met werkzoekenden die geen plaats meer vinden op de arbeidsmarkt, maar misschien wel technologische en technische competenties hebben." Alleen kan de VDAB die mensen echter niet helpen. "Hoe goed onze instructeurs ook zijn, de kloof tussen onze competentiecentra en de bedrijfswereld is te groot. Bedrijven ontwikkelen zich aan gigantische snelheid. Nieuwe processen en nieuwe productiemethodes kan je maar leren via opleidingen die zo dicht mogelijk bij de bedrijven staan." Leroy feliciteerde de Tiense Suikerraffinaderij. "Dit is een voorbeeldwerkgever met aandacht voor korte én lange termijn. De industrie wordt al te vaak vereenzelvigd met negatieve factoren en te weinig met aantrekkelijke en duurzame jobs. Ik waardeer heel sterk hoe het onderwijslandschap zich hier geïntegreerd heeft." De VDAB-baas hoopt dat nog meer bedrijven zullen volgen. "We zitten nog in de pilootfase. Daar moeten we nu voorbij geraken. Het vergt een mentaliteitsswitch." Leroy ziet vooral een uitdaging om het systeem "kmo-vriendelijk" te maken. "We mogen niet te veel vereisten stellen, zodat de drempels weggenomen worden." Vorig jaar werd bijna 50.000 keer een beroep gedaan op werkplekleren. In 20.592 gevallen gebeurde dat via een individuele beroepsopleiding (IBO) en daarnaast werden 27.121 opleidingsstages en 346 instapstages opgestart. Ongeveer twee op de drie was drie maanden na het einde van een opleidingstraject met werkplekleren aan het werk. (Belga)