De sociale partners bereikten op 26 februari een ontwerp van loonakkoord voor dit en volgend jaar. Dat voorziet onder meer in een stijging van de lonen met maximaal 1,1 procent bovenop de index, een verhoging van de minimumlonen met 10 cent per uur, een hogere tussenkomst voor openbaar vervoer en een soepeler regeling van SWT en landingsbanen, maar ook meer overuren en een verhoging van de uitkeringen. Dat ontwerp is de voorbije weken voorgelegd aan de achterban van de vakbonden en de werkgevers. Die laatste kregen al groen licht, terwijl bij de vakbonden dinsdagmiddag duidelijk wordt wat het oordeel is van hun leden. Terwijl de liberale en christelijke vakbond op weg lijken naar een goedkeuring, is het nog niet duidelijk wat het ABVV zal beslissen. De grootste arbeiderscentrale keurde het ontwerp af, terwijl bediendecentrale BBTK het voorstel dan weer goedkeurde. De uitslag wordt hoe dan ook nipt. In het geval van een "neen" - waar verscheidene waarnemers voor vrezen - is er geen interprofessioneel akkoord. Hoe het dan verder moet is niet duidelijk. Een soortgelijke situatie viel voor in 2015, maar toen was er een regering die het loonakkoord overnam. In de huidige politieke situatie, met een minderheidsregering in lopende zaken, is de situatie veel onduidelijker. In principe zal de regering voor de loonnorm dan een bemiddelingsperiode van een maand inlassen. Maar tegen dan is het parlement ontbonden. Kan een regering in lopende zaken dan een koninklijk besluit nemen, of is het aan het parlement om over die loonnorm te stemmen? Of is het aan de sectoren om het loonoverleg op te nemen? Of kunnen binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) CAO's worden afgesloten over bijvoorbeeld SWT? En wat met de geplande verhoging van de uitkeringen? De meningen zijn verdeeld, ook bij specialisten. (Belga)

De sociale partners bereikten op 26 februari een ontwerp van loonakkoord voor dit en volgend jaar. Dat voorziet onder meer in een stijging van de lonen met maximaal 1,1 procent bovenop de index, een verhoging van de minimumlonen met 10 cent per uur, een hogere tussenkomst voor openbaar vervoer en een soepeler regeling van SWT en landingsbanen, maar ook meer overuren en een verhoging van de uitkeringen. Dat ontwerp is de voorbije weken voorgelegd aan de achterban van de vakbonden en de werkgevers. Die laatste kregen al groen licht, terwijl bij de vakbonden dinsdagmiddag duidelijk wordt wat het oordeel is van hun leden. Terwijl de liberale en christelijke vakbond op weg lijken naar een goedkeuring, is het nog niet duidelijk wat het ABVV zal beslissen. De grootste arbeiderscentrale keurde het ontwerp af, terwijl bediendecentrale BBTK het voorstel dan weer goedkeurde. De uitslag wordt hoe dan ook nipt. In het geval van een "neen" - waar verscheidene waarnemers voor vrezen - is er geen interprofessioneel akkoord. Hoe het dan verder moet is niet duidelijk. Een soortgelijke situatie viel voor in 2015, maar toen was er een regering die het loonakkoord overnam. In de huidige politieke situatie, met een minderheidsregering in lopende zaken, is de situatie veel onduidelijker. In principe zal de regering voor de loonnorm dan een bemiddelingsperiode van een maand inlassen. Maar tegen dan is het parlement ontbonden. Kan een regering in lopende zaken dan een koninklijk besluit nemen, of is het aan het parlement om over die loonnorm te stemmen? Of is het aan de sectoren om het loonoverleg op te nemen? Of kunnen binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) CAO's worden afgesloten over bijvoorbeeld SWT? En wat met de geplande verhoging van de uitkeringen? De meningen zijn verdeeld, ook bij specialisten. (Belga)