Als ons land de klimaatdoelstelling voor de niet-ETS-sectoren (zoals transport, landbouw, bouw en afvalverwerking) wil halen, moeten volgens de BCG "aanzienlijke investeringen gebeuren en verschillende obstakels overwonnen worden". Positief is volgens de BCG wel dat bij ongewijzigd beleid er al behoorlijk wat emissiereducties zullen plaatsvinden. Bij andere bijkomende vereiste verminderingen zijn er evenwel heel wat investeringen die een hoge kost vragen, tot 150 euro per ton vermeden CO2-uitstoot. Een reductie van 36 miljoen ton CO2 is volgens het rapport in België mogelijk tegen 2030, maar "allesbehalve evident". Bij ongewijzigd beleid zal er een "spontane" reductie van 12 miljoen ton gerealiseerd worden. De bijkomende vermindering van 24 miljoen ton zal investeringen vergen ten belope van 25 tot 35 miljard euro, of jaarlijks iets minder dan 1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De investeringsnoden zijn het hoogst bij de gebouwen (12 tot 18 miljard euro), en sommige investeringen moeten zo snel mogelijk gebeuren, zoals laadpalen voor elektrische wagens. (Belga)

Als ons land de klimaatdoelstelling voor de niet-ETS-sectoren (zoals transport, landbouw, bouw en afvalverwerking) wil halen, moeten volgens de BCG "aanzienlijke investeringen gebeuren en verschillende obstakels overwonnen worden". Positief is volgens de BCG wel dat bij ongewijzigd beleid er al behoorlijk wat emissiereducties zullen plaatsvinden. Bij andere bijkomende vereiste verminderingen zijn er evenwel heel wat investeringen die een hoge kost vragen, tot 150 euro per ton vermeden CO2-uitstoot. Een reductie van 36 miljoen ton CO2 is volgens het rapport in België mogelijk tegen 2030, maar "allesbehalve evident". Bij ongewijzigd beleid zal er een "spontane" reductie van 12 miljoen ton gerealiseerd worden. De bijkomende vermindering van 24 miljoen ton zal investeringen vergen ten belope van 25 tot 35 miljard euro, of jaarlijks iets minder dan 1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De investeringsnoden zijn het hoogst bij de gebouwen (12 tot 18 miljard euro), en sommige investeringen moeten zo snel mogelijk gebeuren, zoals laadpalen voor elektrische wagens. (Belga)