Met een economische groei van 1,7 procent deed België het weliswaar minder goed dan de eurozone in z'n geheel en dan de buurlanden, maar de Belgische groei was wel "jobintensiever", aldus Smets. Netto kwamen er vorig jaar naar schatting 66.000 banen bij, het hoogste aantal sinds 2008. De goede economische prestaties vinden we ook terug in de overheidsfinanciën. Het structurele begrotingstekort verkleinde tot 1,2 procent van het bruto binnenlands product (tegen 2,1 procent in 2016). De schuldgraad "liep voor het eerst in tien jaar aanzienlijk terug", aldus de NBB, van 105,7 tot 102,8 procent van het bbp. Dat is het laagste peil sinds 2011. De economische barometer staat dus op zonnig, maar het is niet het moment om "zelfgenoegzaam" te worden, aldus Smets. "De goede economische conjunctuur moet worden aangegrepen om buffers aan te leggen voor de toekomst", klonk het. Er zijn immers nog genoeg uitdagingen, zoals de verwachte vergrijzingskosten, hoognodige investeringen in infrastructuur, meer mensen aan het werk krijgen ... Voor de gouverneur is het alvast belangrijk om te blijven streven naar een structureel begrotingsevenwicht. Een termijn plakt hij daar evenwel niet op. (Belga)

Met een economische groei van 1,7 procent deed België het weliswaar minder goed dan de eurozone in z'n geheel en dan de buurlanden, maar de Belgische groei was wel "jobintensiever", aldus Smets. Netto kwamen er vorig jaar naar schatting 66.000 banen bij, het hoogste aantal sinds 2008. De goede economische prestaties vinden we ook terug in de overheidsfinanciën. Het structurele begrotingstekort verkleinde tot 1,2 procent van het bruto binnenlands product (tegen 2,1 procent in 2016). De schuldgraad "liep voor het eerst in tien jaar aanzienlijk terug", aldus de NBB, van 105,7 tot 102,8 procent van het bbp. Dat is het laagste peil sinds 2011. De economische barometer staat dus op zonnig, maar het is niet het moment om "zelfgenoegzaam" te worden, aldus Smets. "De goede economische conjunctuur moet worden aangegrepen om buffers aan te leggen voor de toekomst", klonk het. Er zijn immers nog genoeg uitdagingen, zoals de verwachte vergrijzingskosten, hoognodige investeringen in infrastructuur, meer mensen aan het werk krijgen ... Voor de gouverneur is het alvast belangrijk om te blijven streven naar een structureel begrotingsevenwicht. Een termijn plakt hij daar evenwel niet op. (Belga)